Γεώργιος Αγγέλου Προκοπίου, Αρχοντικά της Κοζάνης. Αρχιτεκτονική και Ξυλόγλυπτα, Μουσείο Μπενάκη, 11ο Παράρτημα, Αθήνα 2019, σ. 160. ISBN: 978-960-476-261-3

Το βιβλίο, το οποίο φέρει την υπογραφή του καθηγητή Αρχιτεκτονικής Γεωργίου Αγγ. Προκοπίου, πραγματεύεται τους δύο εντυπωσιακούς κοζανίτικους οντάδες, που δωρίστηκαν στο Μουσείο ο ένας από την Ελένη Σταθάτου κι ο άλλος από τους Δημήτριο και Λέοντα Μελά, οι οποίοι τον προσέφεραν στο Ίδρυμα ως κληρονόμοι της Αλεξάνδρας Χωρέμη, αδελφής του Αντώνη Μπενάκη.

Η εμπεριστατωμένη μελέτη του Προκοπίου περιλαμβάνει σχέδια αποκατάστασης της αρχικής μορφής των δύο κοζανίτικων αρχοντικών του 18ου αιώνα, από τα οποία προέρχονται τα ξυλόγλυπτα αυτά σύνολα του Μουσείου, τεκμηρίωση και αναπαράσταση του αρχιτεκτονικού πλαισίου, για το οποίο δημιουργήθηκαν, καθώς και αποτίμηση της σημασίας τους ως έξοχων δειγμάτων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της δυτικής Μακεδονίας σε μια εποχή οικονομικής άνθησης.