Η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας υποδέχεται τη δρα Παρή Καλαμαρά για έναν κύκλο τεσσάρων διαλέξεων με θέμα το βυζαντινό ένδυμα.

Οι δύο πρώτες διαλέξεις μας εξοικειώνουν με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προσεγγίσουμε το βυζαντινό ένδυμα, καθώς και με τις παραμέτρους που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά την αποκωδικοποίηση της «γλώσσας του βυζαντινού ενδύματος». Συγκεκριμένα με: το τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο της παραγωγής υφασμάτων-ενδυμάτων· την έννοια, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μιας μη λεκτικής γλώσσας· τους διαμεσολαβητές της πληροφορίας γι’ αυτά προς εμάς· τα μέρη της επικοινωνίας, πρωτίστως κατά τη Βυζαντινή περίοδο· τους τομείς που μπορούν να φωτίσουν τα βυζαντινά ενδύματα, με ιδιαίτερη αναφορά στο πεδίο του φαντασιακού.

Οι δύο διαλέξεις που ακολουθούν εστιάζουν στις πληροφορίες που αντλούμε για όψεις της βυζαντινής κοινωνίας με οδηγό το ένδυμα: για τις σχέσεις των φύλων, για τη σημασία της ηλικίας, για τυχόν εθνοτικές ή άλλες ομάδες, για τυχόν διαφορετικές ενδυματολογικές επιλογές ανά γεωγραφική περιοχή, για την κοινωνική ιεραρχία κ.λπ. Τα δεδομένα θα παρουσιαστούν με χρονική αλληλουχία, ώστε να αναδειχθεί η εξέλιξη του βυζαντινού ενδύματος, αλλά και της πολυεπίπεδης χρήσης του, πραγματικής και σημασιολογικής, στο χρόνο.

Συγκεκριμένα οι θεματικές των τεσσάρων διαλέξεων έχουν ως εξής:

6 Μαρτίου: α) Τα εργαλεία για την προσέγγιση του βυζαντινού ενδύματος: δυνατότητες και περιορισμοί, και β) Το ένδυμα ως αποτύπωση του βυζαντινού φαντασιακού.

13 Μαρτίου: Στοιχεία τεχνολογίας του βυζαντινού υφάσματος και ενδύματος (υφάνσεις, βαφές, αργαλειοί, «πατρόν» κ.λπ.). Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνουν και νύξεις για την οργάνωση της παραγωγής και ιδίως για τα αυτοκρατορικά εργαστήρια.

20 Μαρτίου: Όψεις της βυζαντινής κοινωνίας: τα φύλα, οι ηλικίες και άλλες πτυχές ατομικής ταυτότητας.

27 Μαρτίου: Όψεις της βυζαντινής κοινωνίας: κοινωνικές ομάδες και κοινωνική διαστρωμάτωση. Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνει ιδιαίτερα μνεία και στα επίσημα ενδύματα της αυτοκρατορικής αυλής.

Κόστος παρακολούθησης κάθε διάλεξης: 10€, 8€ για φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους. Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για δηλώσεις: [email protected]

Τηλέφωνο: 210 3647577 (Ρόζα Πατσέα), Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00.

Ενημέρωση 11.3.2020:

Λόγω των νέων μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού και της απαγόρευσης των «συνεδριακών» εκδηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναβάλει επ’ αόριστον τον κύκλο διαλέξεων: «Βυζαντινό ένδυμα. Μια γλώσσα εικόνων μας μυεί στον κόσμο του Βυζαντίου». Ο κύκλος δε ματαιώνεται, αλλά θα επαναληφθεί μόλις το επιτρέψουν ξανά οι συνθήκες.

Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πρώτη διάλεξη, θα μπορέσουν, σε περίπτωση που το θελήσουν, να την παρακολουθήσουν δωρεάν, σε περίπτωση επανάληψης.