Ο Δήμος Γρεβενών διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Απανταχού Γρεβενιωτών, το οποίο θα διεξαχθεί στα Γρεβενά από τις 17-19 Αυγούστου 2018.

Βασικές φιλοδοξίες του συνεδρίου είναι:

α) ο εντοπισμός – και η άτυπη καταγραφή – των Γρεβενιωτών της διασποράς,

β) το στήσιμο γέφυρας επικοινωνίας με την μητρόπολη, με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων αλλά και των νέων τρόπων δικτύωσης,

γ) την ανάδειξη των επιτευγμάτων των συμπατριωτών μας που διαπρέπουν έξω από τα όρια του τόπου αλλά και όσων άφησαν το στίγμα τους στην τοπική και ευρύτερη ιστορία,

δ) την ανταλλαγή ιδεών σε επιστημονικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο

και ε) την καλλιέργεια κλίματος σύμπνοιας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των Γρεβενιωτών οπουδήποτε κι αν διαβιούν.