Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Στρατής ανακοίνωσε τη μερική ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ). Η ανασύνθεση απορρέει από τις ανάγκες του ευρύτερου προγράμματος αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του ΤΑΠ που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αποτελεί μομφή για το πρόσωπο των μελών που αποχωρούν, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

– Αθηνά Χατζηπέτρου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος.

– Μιμίκα Γιαννοπούλου, Δρ Αρχαιολογίας, με πολυετή εμπειρία  στην πολιτιστική διαχείριση, αναπληρούμενη από τον Σπύρο Βροντάκη, Οικονομολόγο MBA, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διαχείριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Δήμητρα Φράγκου, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών  του Υπουργείου Οικονομικών, αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Φλώρο, Οικονομολόγο, Προϊστάμενο Τμήματος Α ΄ Παρακολούθησης, Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομικών.

– Παναγιώτα Σελή, Δικηγόρος ΜΑ, με ειδικότητα στο δίκαιο τέχνης, πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στη νομική προστασία και διεκδίκηση παρανόμως κτηθέντων έργων τέχνης, αναπληρούμενη από την Ευσταθία Μουγκαράκη, Δικηγόρο.

– Ελένη Ανδρίκου, Δρ Αρχαιολογίας, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, αναπληρούμενη από τη Νικολέττα Σαραγά, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη Τμήματος Εκθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Ιωάννης Τσαμποδήμος, Πτυχιούχος Πληροφορικής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναπληρούμενος από τον Χαράλαμπο Κακαβά, Μαθηματικό-Τεχνικό Πληροφορικής, με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων.

– Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Δρ Ανθρωπογεωγραφίας, αναπληρούμενος από την Αλεξάνδρα Νέτου, Μαθηματικό MBA, με πολυετή εμπειρία στη διοικητική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κώστας Στρατής εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα μέλη που αποχωρούν, Αλεξάνδρα Παπαθανασίου, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό Msc, Αναστασία Κιούση, Δρα Αρχαιολογίας, και Πανωραία Σπηλιοπούλου, Δικηγόρο, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη θητεία τους στο ΔΣ του ΤΑΠ, καταλήγει η ανακοίνωση.