«Ο δίκορφος λόφος της Στελίδας στη νοτιοδυτική Νάξο, ύψους 150 μ., αποτελεί πηγή πυριτόλιθου μείζονος σημασίας και είναι διάσπαρτος με αποκρούσματα λάξευσης λίθινων εργαλείων. Όταν ανακαλύφθηκε η θέση το 1981 ήταν δύσκολο να χρονολογηθεί καθώς η συσχετιζόμενη με αυτήν τεχνολογία του λίθου δεν έμοιαζε με τίποτα που να είχε βρεθεί στις Κυκλάδες, όπου έως τότε ήταν γνωστός μόνον ένας αριθμός ύστερων Νεολιθικών και Πρωτοχαλκών θέσεων. Υποστηρίχθηκε, αν και με κάποια επιφύλαξη, ότι η Στελίδα χρονολογούνταν στην πρώιμη Νεολιθική ή την Επιπαλαιολιθική περίοδο, παρά την επικρατούσα άποψη των αρχών της δεκαετίας του 1980 ότι ο αποικισμός των νησιών της Μεσογείου αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό φαινόμενο της Νεολιθικής Εποχής. Οι σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στη θέση μετά το 2000 από το Υπουργείο Πολιτισμού είχαν ως αποτέλεσμα να προταθεί μια χρονολόγηση από τη Μέση Παλαιολιθική έως και τη Μεσολιθική Εποχή συμβάλλοντας έτσι σε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την ανθρώπινη δραστηριότητα στη λεκάνη του Αιγαίου πελάγους κατά το Πλειστόκαινο».

«Neanderthals on Naxos! New Work on Early Prehistoric Stelida» («Νεάντερταλ στη Νάξο! Νέες έρευνες σχετικά με την πρώιμη προϊστορική Στελίδα») είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει ο Tristan Carter, Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου McMaster του Καναδά, τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 και ώρα 19.00, στο κτήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Όπως εξηγεί ο Tristan Carter: «Το Αρχαιολογικό Έργο Στελίδας Νάξου [ΑΕΣΝ], το οποίο έχει ως στόχο τον γεωαρχαιολογικό χαρακτηρισμό και τη χρονολόγηση της θέσης, ξεκίνησε το 2013 με δύο χρόνια έρευνας επιφανείας και συνεχίστηκε το 2015 με στρωματογραφικές ανασκαφικές έρευνες. Η παρουσίαση θα αναφερθεί λεπτομερώς στην εργασία μας στη Στελίδα και θα υποστηριχθεί ότι η εκμετάλλευση της συγκεκριμένης πηγής πυριτόλιθου άρχισε από την Κατώτερη Παλαιολιθική και συνεχίστηκε έως τη Μεσολιθική Εποχή (πριν από 250.000 έως 9.000 χρόνια περίπου). Μετά τη Μεσολιθική Εποχή ο χώρος εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό έως τους ιστορικούς χρόνους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εποχής των Παγετώνων τη θέση επισκέπτονταν –πιθανώς κατά διαστήματα– οι πρώιμοι Homo Sapiens, οι Νεάντερταλ και οι προκάτοχοί τους».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κυκλαδικού Σεμιναρίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας που διοργανώνει η Μαρίζα Μαρθάρη.