Οι Αρχαιολογικοί Διάλογοι επιστρέφουν στην Αθήνα. Με βασικό άξονα τη διεπιστημονικότητα και σκοπό τη διερεύνηση της σημασίας και του κοινωνικού ρόλου της αρχαιότητας (εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και των σχετικών επιστημονικών πρακτικών) στο παρόν, η δυναμική συλλογικότητα καλεί στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου 2018.

Ο θεματικός άξονας της φετινής συνάντησης είναι «Πόλεις/Αστικό τοπίο», ένα βασικό πεδίο έρευνας της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, της ιστορίας, της ανθρωπολογίας και των κοινωνικών επιστημών, της τέχνης και της ιστορίας της, που συνδέει διαφορετικά γνωστικά πεδία, επιστήμονες, καλλιτέχνες και κοινωνικά κινήματα, καλώντας σε διεπιστημονική μελέτη, κριτικό σχολιασμό και διαρκή κοινωνική παρέμβαση.

«Η ιστορική διαδρομή μιας πόλης, όπως εγγράφεται στα υλικά κατάλοιπα, στη συλλογική μνήμη και την κοινωνική ταυτότητα των κατοίκων της, μπορεί να θέσει ζωτικά ερωτήματα πάνω στην ίδια τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος στο παρόν αλλά και στην ανθρώπινη εμπειρία που πραγματώνεται μέσα σε αυτό. Εκτός από την υλική διάσταση του αστικού χώρου, οι προσωπικές μαρτυρίες και οι προφορικές ιστορίες που διατυπώνονται σε σχέση με αυτόν μετατρέπουν τις πόλεις σε αφηγηματικά περιβάλλοντα, τα οποία με τη συνεργασία διάφορων γνωστικών πεδίων θα γίνουν αντικείμενο μελέτης των Αρχαιολογικών Διαλόγων 2018», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, η Συντονιστική Ομάδα των Αρχαιολογικών Διαλόγων και η Οργανωτική Επιτροπή της συνάντησης του 2018 στην Αθήνα καλούν τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για θεματικές συνεδρίες, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια και άλλες δράσεις, που θα συγκροτήσουν τον τέταρτο διάλογο ανταλλαγής, ιδεών, απόψεων και εμπειριών, με θέμα τις πόλεις μέσα στις οποίες ζούμε, την εξωτερική τους μορφή και το κοινωνικό τους πρόσωπο.

Οι προτάσεις, με μια περίληψη 300 λέξεων, πρέπει να σταλούν, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι Αρχαιολογικοί Διάλογοι είναι περισσότερο από ένα συμβατικό συνέδριο. «Συνιστούν», σύμφωνα με τους εμπνευστές τους, «έναν κριτικό θεσμό αναστοχασμού, θεωρίας και πράξης, ανοικτό όχι μόνο στους αρχαιολόγους αλλά και σε ειδικούς και μη από άλλους χώρους: ανθρωπολόγους και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς της λογοτεχνίας, εικαστικούς και άλλους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές, κινήματα και συλλογικότητες που παρεμβαίνουν στην πόλη, αλλά και όποιον θέλει να συμμετέχει σε μια ποικιλία σχετικών δράσεων. Η διοργάνωση φιλοδοξεί να συμπεριλάβει θεματικές συνεδρίες, ανοικτές συζητήσεις, εκθέσεις, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, δρώμενα και προβολές, ενώ προσβλέπει και στην ενεργό συμμετοχή φοιτητών και νέων επιστημόνων, πέρα από παγιωμένες ιεραρχίες και στεγανά».

Η συνάντηση θα είναι η τέταρτη στη σειρά, μετά από εκείνες της Αθήνας το 2015, της Μυτιλήνης το 2016 και των Ιωαννίνων το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.