Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκτέλεση του έργου «Παλαιολιθική-Παλαιοπεριβαλλοντική έρευνα Βορείου Αιγαίου», υπέγραψε πρόσφατα η Περιφερειάρχης Bορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου. Η προγραμματική αυτή σύμβαση αφορά στην εκτέλεση ερευνητικού και ανασκαφικού έργου για την ανάδειξη της παλαιολιθικής και φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Η διάρκειά της είναι πέντε έτη, ο συνολικός προϋπολογισμός της φτάνει τα 255.060 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η αρχαιολογική έρευνα συνίσταται σε γεωγραφική, ιστορική και θεματική επέκταση της ήδη υπάρχουσας ανασκαφής στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου. Στον πρώτο άξονα, τον γεωγραφικό, αντικείμενο είναι ο εντοπισμός και άλλων πρώιμων θέσεων στη Λέσβο έτσι ώστε να κατανοηθεί το δίκτυο της εγκατάστασης των νομαδικών πληθυσμών της προϊστορίας. Στον δεύτερο άξονα, τον ιστορικό, θα προχωρήσουν σε μεγαλύτερο βάθος οι ανασκαφικές, επιφανειακές, γεωαρχαιολογικές και γεωφυσικές έρευνες στο Λισβόρι και σε άλλα μέρη ώστε να αποκτηθεί μια έγκυρη και σφαιρική εικόνα της ιστορίας της παρουσίας των πρώτων κατοίκων της Λέσβου και του Βορείου Αιγαίου. Tέλος, στον τρίτο άξονα, η έρευνα εστιάζει στο παλαιοπεριβάλλον στο οποίο ανέπτυσσε δραστηριότητα ο προϊστορικός άνθρωπος και τη χαρτογράφηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων που τον προσέλκυαν στη Λέσβο και το Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, σκοπός της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης είναι:

—Η ανάδειξη του παλαιολιθικής και φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου και των νησιών του Βορείου Αιγαίου σε πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και σημείο αναφοράς για την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του κόλπου της Καλλονής, της νότιας Λέσβου, του νησιού και του Βορείου Αιγαίου.

—Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.

—Η προβολή του Βορείου Αιγαίου τόσο στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, όσο και στους απλούς πολίτες ως περιοχής με πανάρχαια, μοναδική κληρονομιά. Έτσι, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών ειδικών ενδιαφερόντων και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που αποκλίνουν από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού με ό,τι αυτό θετικά συνεπάγεται για την αύξηση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Χρηματοδοτούμε το ερευνητικό αρχαιολογικό έργο στο Λισβόρι και στον κόλπο Καλλονής και δημιουργούμε προϋποθέσεις αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου με επίκεντρο τη φύση και τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης Νένα Γαλανίδου για την ως τώρα προσφορά της και της ευχόμαστε καλή συνέχεια».

Με τη σειρά της η Νένα Γαλανίδου σημείωσε: «H χρηματοδότηση της έρευνας αυτής “αλλάζει σελίδα” στην προοπτική της νότιας Λέσβου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έδειξε έμπρακτα ότι οραματίζεται άλλα και κάνει πράξη από κοινού με την επιστημονική κοινότητα έργα για ένα καλύτερο αύριο για τον ευλογημένο αυτόν τόπο».