Αθανάσιος Οικονομόπουλος, Θησαυρός της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (δύο τόμοι), επιμ. έκδοσης: Μαριάννα Πόγκα, Χρίστος Σιμάτος, έκδ. «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», Αθήνα 2017, τόμ. Α’: 600 σελ., τόμ. Β’: 620 σελ. ISBN 978-618-81423-9-8

Στο δίτομο αυτό έργο ο συγγραφέας καταγράφει την περιπέτεια της ελληνικής γραμματείας σε όλη την έκταση των δύο μεγάλων διαδρομών της: από τη γέννησή της μέχρι τη βίαιη αναστολή της πορείας της με την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και από την αναγέννησή της, με τη διάδοση της τυπογραφίας, μέχρι τις μέρες μας.

Περιλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα για όλους τους συγγραφείς που έζησαν από την εποχή του Ομήρου μέχρι την Άλωση, οι οποίοι είτε κατέλειπαν έργα στα ελληνικά που διασώθηκαν έστω και σε αποσπάσματα, είτε, παρ’ ότι από τα δικά τους έργα δεν διασώθηκε τίποτε, οι ίδιοι μνημονεύονται ονομαστικά σε διασωθέντα έργα άλλων συγγραφέων. Περιλαμβάνονται επίσης οι σημαντικότερες εκδόσεις των έργων αυτών μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Συνολικά μνημονεύονται και σχολιάζονται 3.200 περίπου συγγραφείς, 4.000 εκδόσεις και 350 λόγιοι που συνέδραμαν τις εν λόγω εκδόσεις. Τα έργα και οι συγγραφείς τους ταξινομούνται σε γνωστικά αντικείμενα και πέντε ιστορικές περιόδους: την ηρωική εποχή, τα κλασικά χρόνια, την Ελληνιστική εποχή, την Ελληνορωμαϊκή περίοδο και το Βυζάντιο.

Επειδή είναι η πρώτη φορά που προτείνεται ένας κανών των ονομάτων των Ελλήνων συγγραφέων στα ελληνικά, παρατίθενται επίσης οι λατινικές αποδόσεις των ονομάτων αυτών καθώς και ευρετήρια τους στα ελληνικά και στα λατινικά.

Κατά μήκος των περιθωρίων του κειμένου εικονίζονται οι σελίδες τίτλου περίπου 3.500 εκδόσεων, ταξινομημένων χρονολογικά.

Στο τέλος του δευτέρου τόμου περιλαμβάνεται επίσης ένα παράρτημα με περιγραφές των 350 πόλεων που υπήρξαν οι γενέτειρες των συγγραφέων, καθώς και ένας χάρτης όπου εικονίζονται οι εν λόγω πόλεις με τα αρχαία ελληνικά τους ονόματα.

Τέλος, σε μία εκτενή εισαγωγή (που παρατίθεται και σε αγγλική μετάφραση) ο συγγραφέας εκθέτει μερικές απόψεις του σχετικά με τη γέννηση και τα κύρια χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.