Περιοδική έκθεση με τίτλο: «Νεώτερη κεραμική από την Άρτα, 16ος – 20ος αιώνας» διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα δείγματα από ένα πλούσιο κεραμικό υλικό, το οποίο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφικών ερευνών στην πόλη της Άρτας και φυλάσσεται στις αποθήκες της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Η έκθεση περιλαμβάνει κυρίως αδημοσίευτα ευρήματα, τα οποία, αφού συντηρήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας, εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. Την έκθεση συνοδεύει φωτογραφικό υλικό από τοιχογραφίες και άλλα στοιχεία, μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει καλύτερα την κεραμική παραγωγή της Άρτας και την εκλεπτυσμένη αισθητική των κατοίκων της γενικότερα, που καθιέρωσαν την παλιά πρωτεύουσα του Δεσποτάτου κέντρο μεταβυζαντινής και νεώτερης κεραμικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από αρχαιολόγους, συντηρητές και άλλους σχετικά με την έκθεση, οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση αλλά και τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές.