Σεμινάριο-Εργαστήριο με τίτλο «Υλοποίηση τρι(σ)διάστατων (3D) μοντέλων με χρήση κινητών συσκευών και δημιουργία ιστοτόπων χωρίς προγραμματισμό» διοργανώνει το ICOM. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Έχει ως στόχο την παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο προκειμένου να αναπτυχθούν online προϊόντα για τη βέλτιστη ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και οργανισμών από τα προγράμματα των οποίων προάγονται πολιτιστικές δράσεις και αναπτύσσονται νέες πολιτιστικές προοπτικές.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση νέων και προσιτών σε κόστος τεχνολογιών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν και να επικοινωνούν πολιτιστικό υλικό.

Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση:

—Να δημιουργούν 3Δ μοντέλα αντικειμένων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών φωτογραμμετρίας.

—Να επεξεργάζονται και να διορθώνουν τα παραχθέντα 3Δ μοντέλα.

—Να διαχειρίζονται 3Δ μοντέλα σε κατάλληλα αποθετήρια.

—Να δημιουργούν ιστοτόπους για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων των οργανισμών τους, αλλά και του υλικού που παρήχθη στα προηγούμενα βήματα.

—Να δημιουργούν απλές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με χρήση κινητών συσκευών.

—Να γνωρίσουν πώς να χρησιμοποιούν βασικές αρχές κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των δραστηριοτήτων τους.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 15 ώρες (5 τρίωρες διαλέξεις), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 14 ως τις 18 Νοεμβρίου 2016, καθημερινά από 17:00-20:00.

Κόστος Συμμετοχής: 80€ Μέλη του Ελληνικού Τμήματος του ICOM, 120€ Μη μέλη.

Προσχέδιο προγράμματος εργαστηρίων

Διάλεξη 1: Λογισμικά δημιουργίας 3Δ μοντέλων (1)

—Πολυμέσα, 3Δ γραφικά / Εισαγωγή στο Google Sketchup, Agisoft Photoscan / Παράδειγμα: Δημιουργία 3Δ μοντέλου / Παράδειγμα Εισαγωγή μοντέλου στο Google Earth

Διάλεξη 2: Λογισμικά δημιουργίας 3Δ μοντέλων (2)

—Εισαγωγή στο Autodesk 123dCatch / Παρουσίαση του αποθετηρίου 3Δ μοντέλων της Autodesk / Λογισμικά οπτικοποίησης/επεξεργασίας 3Δ μοντέλων / Δημιουργία μοντέλου – μελέτη περίπτωσης

Διάλεξη 3: Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (1)

—Παγκόσμιος ιστός / Παρουσίαση λογισμικών δημιουργίας site χωρίς προγραμματισμό (Ενδεικτικά: Wix, Weebly) / Διαχείριση ιστοτόπου μέσω επιλεγμένου λογισμικού / Παράδειγμα: Ενδεικτική δημιουργία ιστοτόπου (πρώτη έκδοση)

Διάλεξη 4: Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (2)

—Σύνδεση/διαχείριση ιστοτόπου με αποθετήριο 3Δ αντικειμένων / Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στο διαδίκτυο (ενδεικτικά: Augment mobile app) / Παράδειγμα: Ενδεικτική δημιουργία ιστοτόπου (δεύτερη έκδοση)

Διάλεξη 5: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή εταιρικής ταυτότητας

—Τεχνικές marketing σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) / Μελέτη περίπτωσης σε Linkedin, Twitter

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την εξασφάλιση της ποιότητας τα τμήματα θα είναι ολιγομελή (μέχρι 15 άτομα), ενώ για την παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι απαραίτητη η βασική γνώση χειρισμού Η/Υ (εγκατάσταση και χειρισμός λογισμικού) και κινητών συσκευών (smartphones, tablets, cameras).

Ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι: ένας φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και μια κινητή συσκευή (είτε smartphone, είτε tablet με κάμερα).

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email στο [email protected] έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν.