Τη λήξη της δεύτερης ανασκαφικής περιόδου στη θέση Χλώρακας-Παλλούρες, της Χαλκολιθικής περιόδου, ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Η συγκεκριμένη θέση ανήκει σε μια ομάδα Χαλκολιθικών οικισμών εντός της Επαρχίας Πάφου, οι οποίοι έγιναν ευρέως γνωστοί κυρίως με τις παλαιότερες ανασκαφές στη θέση Λέμπα-Λάκκοι και στην Κισσόνεργα-Μοσφίλια.

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2016 ανασκάφηκαν δύο μικρές γειτονιές του οικισμού. Ειδικότερα, στα βόρεια διερευνήθηκε μια μεγάλων διαστάσεων μνημειακή οικία, επιχρισμένη τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά. Στο κέντρο της βρέθηκε μεγάλο τριβείο και εστία διαμέτρου 2,5 μέτρων, ενώ δίπλα από αυτήν εντοπίστηκαν και άλλα παρόμοια κτίρια.

Στα νότια ανασκάφηκε ομάδα από μικρότερα κυκλικά κτίρια, διαμέτρου μεταξύ 6 και 8 μ. Η περιοχή αποδείχθηκε πλούσια σε ευρήματα, καθώς από εδώ συλλέχθηκαν χάλκινα αντικείμενα, ιδιαίτερα σπάνια ευρήματα σε θέσεις της Χαλκολιθικής περιόδου. Επίσης βρέθηκαν και περίτεχνα ειδώλια.

Από τις έρευνες διαφαίνεται ότι ο οικισμός στη θέση Χλώρακας-Παλλούρες υπήρξε σημαντικός κατά τη Χαλκολιθική περίοδο. Οι κάτοικοί του είχαν πρόσβαση σε πυριτόλιθο και πικρόλιθο (για την κατασκευή ειδωλίων), διέθεταν μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλα, καλοκτισμένα σπίτια.

Οι ανασκαφές διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο του Leiden, υπό τη διεύθυνση του δρος Bleda Düring, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου.