Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Καλλιόπη Χατζηνικολάου (επιμ.), Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς, κατάλογος έκθεσης, έκδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 336. ISBN 978-960-9621-23-6

Δίγλωσσος (ελληνικά, αγγλικά) κατάλογος της έκθεσης «Ραιδεστός – Θεσσαλονίκη. Αρχαιότητες σ’ ένα ταξίδι προσφυγιάς» (27.01.2016 – 31.01.2017) που διοργάνωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, οι αρχαιότητες της «Συλλογής Ραιδεστού», μιας συλλογής που έφτασε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη το 1922. Οι αρχαιότητες της Συλλογής ανήκαν στον εκεί ιδρυθέντα Θρακικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, ο οποίος τις είχε συγκεντρώσει από το 1871 και μετά.

Η έκδοση περιλαμβάνει Πρόλογο από την Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, και κείμενα από τους: Ευαγγελία Τσαγκαράκη («Άνθρωποι και …αρχαιότητες σε ταξίδι προσφυγιάς. Εισαγωγή»), Αγνή Αποστολίδου («Η μουσειολογική αφήγηση»), Γεώργιο Τσεκμέ («Ιχνο-γραφώντας μια ιστορία προσφυγιάς. Η μουσειογραφική μελέτη»), Ρωξάνη Βλαχοπούλου («Από την ιδέα στην εικόνα»), Δημήτρη Καρολίδη («Η συντήρηση και έκθεση των γλυπτών της “Συλλογής Ραιδεστού”»), Στυλιάνα Γκαλινίκη («Προσφεύγοντας στη μνήμη»), Δόμνα Τερζοπούλου («Τα θρακικά παράλια της Προποντίδας κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας»), Ηλία Σβέρκο, Πολυξένη Αδάμ-Βελένη και Κατερίνα Τζαναβάρη («Από την ιστορία των μνημείων της Ανατολικής Θράκης»), Καλλιόπη Χατζηνικολάου («Η “Συλλογή Ραιδεστού” στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τα γλυπτά»), Mustafa Hamdi Sayar («Οι ερευνητικές δραστηριότητες των τούρκων ιστορικών και αρχαιολόγων στη νοτιοανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα»), Zeynep Koçel Erdem («Η πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή Tekirdağ – Γάνου»), Oya Yağiz («Η κυκλοφορία νομισμάτων στην περιοχή της Ραιδεστού κατά την κλασική, ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο»), Robert Ousterhout («Η βυζαντινή αρχιτεκτονική της Θράκης: Άποψη από την Κωνσταντινούπολη»).

Η έκδοση ολοκληρώνεται με Κατάλογο των 37 γλυπτών που παρουσιάζονται στην έκθεση  και Παράρτημα, στο οποίο παρουσιάζονται δύο αντικείμενα που δεν ανήκουν στη «Συλλογή Ραιδεστού». Το πρώτο είναι μια μαρμάρινη τράπεζα ογκομέτρησης από το Πάνιον (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) και το δεύτερο είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα με παράσταση της Παναγίας Ρευματοκρατόρισσας και της Σταύρωσης από τη Ραιδεστό (Ι.Ν, Παναγίας Αχειροποιήτου).