Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 δεν είναι μόνο ένα μεγάλο οδικό έργο πανελλήνιας εμβέλειας. Στη διάρκεια της κατασκευής του, ήρθαν στο φως σπάνιοι αρχαιολογικοί χώροι άγνωστοι έως σήμερα, με πλούσιο αρχαιολογικό υλικό.
Μια έκθεση, η οποία ως σκοπό έχει να προβάλει και –κατ’ επέκταση– να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό αυτό το σπάνιο υλικό, φιλοξενείται στον χώρο του Κουρσούμ Τζαμί, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αρχαιολόγος Κρυσταλλία Μαντζανά, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων αυτών αποτελεί η Κρηνίτσα Τρικάλων, όπου στη θέση «Ντρογκάρι» Κρηνίτσας ήρθαν στο φως κατάλοιπα (δόμοι) λατομικής περιοχής, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο δείγμα εξόρυξης λίθων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Λόγω έλλειψης αρχαιολογικών ευρημάτων, η θέση δεν δύναται να χρονολογηθεί.

Στη θέση «κοκκινόβραχος» του οικισμού Ανάβρας Καρδίτσας, εντοπίστηκε νεκροταφείο με 78 λακκοειδείς ταφές. Παρά την άσχημη κατάστασή τους, οι σκελετοί ήταν σε ύπτια θέση και έφεραν τα χέρια στο ύψος του στήθους. Συλλέχθηκαν χάλκινα και σιδηρά κτερίσματα (δακτυλίδια, ενώτια, ψέλλια, περίαπτα κ.ά.), τα οποία συνόδευαν τον νεκρό. Βάσει της τυπολογίας των τάφων και των κοσμημάτων, παρά την απουσία κεραμικής και νομισμάτων, το νεκροταφείο πιθανότατα τοποθετείται στους μεσοβυζαντινούς χρόνους και ίσως αποτελεί τμήμα κάποιου οικισμού της περιόδου αυτής.

Επισημαίνεται πως, στον Παλαιόπυργο Τρικάλων, από παλαιότερες έρευνες, εντοπίστηκε θέση της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού (προϊστορικά χρόνια), ενώ η ανασκαφική έρευνα που διενεργεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων αποκαλύπτει ταφές, άφθονη κεραμική, καθώς επίσης και λίθινα εργαλεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι πρόκειται για θέση με ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, από τις πλέον σπάνιες που εντοπίστηκαν στην περιοχή των Τρικάλων.

Στο Καστράκι

Στο Καστράκι Καλαμπάκας και στη θέση «Τσίκαρης», που στην περιοχή είναι γνωστή και ως «Κεραμαριά», αποκαλύφθηκε βιοτεχνικό συγκρότημα αποτελούμενο από πέντε κεραμικούς κλιβάνους και μικρή εστία. Σε μικρή απόσταση εντοπίστηκαν κατάλοιπα νερόμυλου, ίχνη αγωγού νερού, στοιχείο απαραίτητο για τη λειτουργία των κλιβάνων και την επεξεργασία της πρώτης ύλης (πηλού). Οι κλίβανοι χρησιμοποιούνταν για την όπτηση δομικών υλικών, όπως πλίνθων και κεράμων στέγης. Από τον χώρο περισυνελέγησαν μεταλλικά εγχειρίδια, πέταλα, καρφιά και κοσμήματα, καθώς και όστρακα εφυαλωμένης και αβαφούς χρηστικής κεραμικής. Το συγκρότημα των κλιβάνων αποτελεί σημείο αναφοράς για τον άξονα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, στη Δυτική Θεσσαλία, αλλά είναι και το πρώτο αντιπροσωπευτικό πλινθοκεραμοποιείο μεταβυζαντινών χρόνων που αποκαλύφθηκε στον ευρύτερο θεσσαλικό χώρο.

Σημειώνεται πως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65: Τμήμα Ξυνιάδα-Τρίκαλα», εκτέλεσε απολογιστικά και με αυτεπιστασία το Υποέργο 8, «Αρχαιολογικές εργασίες της 19ης ΕΒΑ», έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013», διενήργησε ανασκαφικές έρευνες και σε άλλες θέσεις.