Το Κέντρο Σπουδών Σχεδίου Κ. & Ε. Ζαχαράκη ξεκινάει θερινό εντατικό τμήμα Γραμμικού – Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού και Ελευθέρου Σχεδίου.

Η εκπαίδευση στο Γραμμικό Αρχιτεκτονικό – Αρχαιολογικό και Ελεύθερο Σχέδιο γίνεται με μία βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. Oι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στις απαραίτητες τεχνικές άμεσης αποτύπωσης και σχεδίασης αρχιτεκτονικών και κινητών ευρημάτων καθώς και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σαν όργανο ορθής αντιμετώπισης και υλοποίησης των σχεδιαστικών αναγκών που προκύπτουν κατά και μετά από μια αρχαιολογική ανασκαφή. Παράλληλα προσφέρονται τα απαραίτητα εφόδια και σε όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε τομείς σχετικούς με την Αρχιτεκτονική.

Το πρόγραμμα καλύπτει 96 ώρες διδασκαλίας (48 ώρες Γραμμικού Αρχιτεκτονικού / Αρχαιολογικού Σχεδίου και 48 ώρες Ελευθέρου Σχεδίου), αρχίζει την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 14:30 μέχρι τις 20:30.

Οι εκπαιδευόμενοι επανέρχονται στις 15 Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους η οποία ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2017.

Το ως άνω θερινό εντατικό τμήμα μετατρέπεται, τον χειμώνα, σε απλό τμήμα το οποίο λειτουργεί κάθε Σάββατο 8:00–14:00.

Πληροφορίες: Νοταρά 17, Εξάρχεια, Τ.Κ. 10683. Τηλ.: 210 8810719 (ώρες επικοινωνίας 09:30-19:00). E-mail: [email protected]