Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός συντηρητή» διοργανώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές εξοικειώνονται με την πορεία των ευρημάτων, από την ανασκαφή μέχρι την έκθεσή τους.

Ξεκινώντας από το εργαστήριο κεραμικών και γυάλινων αντικειμένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, τα παιδιά γνωρίζουν τα βασικά στάδια της συντήρησης, αναλαμβάνοντας τα ίδια το ρόλο του συντηρητή.

Στη συνέχεια αναζητούν επιλεγμένα ευρήματα που εκτίθενται στις προθήκες του Μουσείου, και ακούν από τους αρχαιολόγους την ιστορία που έχει να διηγηθεί το καθένα.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2016. Διάρκεια: 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 09:00-11:00.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 μαθητές. Οι μαθητές πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικούς και να φέρουν καρτελάκια με τα ονόματά τους.

Δηλώσεις συμμετοχής: 2610 275070 (κ. Μιχάλης Γκαζής).

Υπεύθυνοι προγράμματος: Νίκη Ζαχαροπούλου (συντηρήτρια), Μιχάλης Γκαζής (αρχαιολόγος), Κωνσταντίνα Ακτύπη (αρχαιολόγος) και Κωνσταντίνα Σούρα (αρχαιολόγος).