Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2015 – Ιουνίου 2016, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών τη «Λέσχη των Μικρών» προσφέροντας στους µικρούς της φίλους ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες συνδυάζουν τη µάθηση µε το παιχνίδι και την εικαστική έκφραση.

Η Λέσχη αφορά στη δηµιουργία µιας σταθερής οµάδας 20 µαθητών Α’-Ε’ ∆ηµοτικού. Τα µέλη της οµάδας θα έχουν 9 µηνιαίες συναντήσεις δίωρης διάρκειας η καθεµία, µε σκοπό τη συµµετοχή σε δηµιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια µε αφορµή εκθέµατα του Μουσείου, καθώς και τη γνωριµία µε πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού εν γένει.

Η 1η συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 11:00-13:00.

Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης της δράσης: Αλεξία Μπαρδάκη. Το σύνολο των δράσεων παρέχεται δωρεάν.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2015. Τηλ. επικοινωνίας: 2610 275070, 2610 276207, ώρες 9.00-15.00.

Ηµεροµηνίες επόµενων συναντήσεων: Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 / Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου 2015 / Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 / Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 / Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 / Σάββατο 23 Απριλίου 2016 / Σάββατο 21 Μαΐου 2016 / Σάββατο 18 Ιουνίου 2016.