Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η εξέταση των μελετών συντήρησης και αναστήλωσης που αφορούν το μνημείο στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη.

Ένα χρόνο μετά την έναρξη της συστηματικής δημοσιοποίησης των ανασκαφικών εργασιών στην περιοχή, είναι η πρώτη φορά που τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν το κορυφαίο γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για τη μελέτη εκτέλεσης προσωρινών χωματουργικών εργασιών για την εξασφάλιση των πρανών του τύμβου Καστά, του ταφικού μνημείου, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου του, καθώς και προσωρινών διευθετήσεων απορροής όμβριων υδάτων για την προστασία του μνημείου.

Επίσης, θα εξεταστούν οι προκαταρκτικές μελέτες συντήρησης του θριγκού της τρίτης αίθουσας και της συντήρησης των δαπέδων του μνημείου.

Οι παραπάνω είναι οι πρώτες από μια σειρά μελετών που θα εξεταστούν από το ΚΑΣ σε επόμενες ημερομηνίες. Στη συνεδρίαση δεν θα παρευρεθεί η ανασκαφέας του μνημείου, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, Κατερίνα Περιστέρη, μετά από ξαφνική αδιαθεσία που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Από τις 11 Αυγούστου, το υπουργείο Πολιτισμού είχε προαναγγείλει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εξετάζεται από το ΚΑΣ κάθε ολοκληρωμένη μελέτη και ταυτόχρονα θα ξεκινά η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων, «προκειμένου το δύσκολο και πολυσύνθετο έργο στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου της Αμφίπολης να προχωρήσει σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία και με την ορθή διοικητική διαδικασία, όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο».

Στην ίδια ανακοίνωση, είχε γίνει γνωστό ότι έχει εγκριθεί και βρίσκεται στην ΤτΕ συνολικό ποσόν 200.000 ευρώ για επείγουσες μελέτες και έργα, ποσό που είχε αρχίσει να «εκταμιεύεται σταδιακά, μετά την άρση της αδυναμίας πληρωμών κατά το προηγούμενο διάστημα».