Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει, όπως κάθε χρόνο, σειρά online σεμιναρίων για την πολιτιστική διαχείριση. Τα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν από τα μέσα Οκτωβρίου 2015 είναι δύο. Το πρώτο σεμινάριο έχει θέμα «Social Media και Πολιτιστική Διαχείριση» και εισηγήτρια τη Λήδα Τσενέ και το δεύτερο «Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία» και εισηγήτρια την Αλεξάνδρα Νικηφορίδου.

Social Media και Πολιτιστική Διαχείριση

Τα κοινωνικά μέσα και κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή και στη χώρα μας, ενώ ο αριθμός των ενεργών χρηστών αυξάνεται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς. Η επίδρασή τους στην αγορά, στις επιχειρήσεις, σε ολοένα και περισσότερους τομείς και στην κοινωνία γενικότερα είναι ορατή καθημερινά. Από αυτή δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος και ο χώρος του πολιτισμού και των τεχνών.

Το σεμινάριο που συντονίζει η Λήδα Τσενέ, αποτελεί εισαγωγή στο ρόλο των κοινωνικών μέσων και των κοινωνικών δικτύων στο πεδίο της πολιτιστικής διαχείρισης. Στόχος είναι να εξετάσει τις νέες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι επαγγελματίες του πολιτισμού, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής και κυρίως διασυνδεδεμένης εποχής.

Διάρκεια σεμιναρίου: 12 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου 2015.

Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία

Το σεμινάριο, που συντονίζει η Αλεξάνδρα Νικηφορίδου, εξετάζει θέματα διοίκησης, διαχείρισης και σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής. Επίσης, ενθαρρύνει τον προβληματισμό γύρω από τη σημασία και τη δυναμική των μουσείων αναπτύσσοντας θέματα όπως: αποστολή, λειτουργία, επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου.

Διάρκεια σεμιναρίου: 14 Οκτωβρίου – 14 Δεκεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής εδώ.