Πρόσκληση συμμετοχής για το 3ο και 4ο τεύχος του περιοδικού MuseumEdu, του ηλεκτρονικού, ελεύθερης πρόσβασης, διεθνούς περιοδικού, το οποίο αποτελεί έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απευθύνουν οι υπεύθυνοι έκδοσης.

Το περιοδικό MuseumEdu επιδιώκει να παρέχει ένα πεδίο συνάντησης και πολύπλευρου διεθνούς διαλόγου για τη μουσειακή εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, ώστε να προωθείται η διεπιστημονική συνεργασία και να διευκολύνεται η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία.

Αποσκοπεί να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ομάδων και ατόμων, στους τομείς της μουσείων, της μουσειακής εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των τεχνών και της ιστορίας, καθώς και γενικότερα στην έρευνα και την εκπαίδευση σε πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Αποβλέπει στην ενημέρωση επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων στα μουσεία και στον πολιτισμό για τη διεθνή πρακτική και τον αντίστοιχο προβληματισμό, αλλά και στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για το αντίστοιχο έργο και τον προβληματισμό στη χώρα μας. Γι’ αυτό, πρόθεση του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων, πρωτοποριακών ερευνητικών και θεωρητικών κειμένων, και η κριτική παρουσίαση σχετικών εκδόσεων αλλά και πρακτικών εφαρμογών στο πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων και του έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Το MuseumΕdu εκδίδεται κάθε έτος με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ανακοινώνεται περίπου ενάμιση χρόνο πριν. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η έκδοση τευχών με ποικιλία επιμέρους θεμάτων, ώστε να διευκολύνεται και η δημοσίευση πρωτότυπων διαθεματικών επίκαιρων κειμένων. Επίσης οι υπεύθυνοι είναι ανοικτοί σε προτάσεις για την έκδοση τευχών με ειδικό θέμα.

Πρόσκληση συμμετοχής

Η πρόσκληση συμμετοχής αφορά προτάσεις για την έκδοση τευχών με ειδικά θέματα, καθώς και άρθρα προς δημοσίευση στα τεύχη που σχεδιάζονται να εκδοθούν την άνοιξη του 2016 και 2017.

Το τρίτο τεύχος, MuseumΕdu 3, προβλέπεται να εκδοθεί την άνοιξη του 2016 με θέμα «Ερευνητικές αναζητήσεις στη μουσειακή εκπαίδευση». Η προθεσμία υποβολής άρθρων για το τρίτο τεύχος λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Το τέταρτο τεύχος, MuseumΕdu 4, προβλέπεται να εκδοθεί την άνοιξη του 2017 με θέμα «Εφαρμογές μουσειακής εκπαίδευσης: Εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, επιτελέσεις και εμπειρίες». Η προθεσμία υποβολής άρθρων για το τέταρτο τεύχος λήγει στις 31 Αυγούστου 2016.

Η υποβολή σχετικών προτάσεων και άρθρων γίνεται ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: Irene Nakou inakou@ece.uth.gr, Niki Nikonanou niknik@ece.uth.gr, Panagiotis Kanellopoulos pankanel@ece.uth.gr

Πληροφορίες για την ταυτότητα του Εργαστηρίου, τα μέλη, τις δημοσιεύσεις, τα συνέδρια και τις επιστημονικές και επιμορφωτικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, για το ερευνητικό έργο και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές, καθώς και για το περιοδικό MuseumΕdu παρέχονται στα ελληνικά εδώ  και στα αγγλικά εδώ.

Το πρώτο τεύχος, MuseumΕdu 1, «Μουσεία και Εκπαίδευση/Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά», εκδόθηκε την άνοιξη του 2015, ως πρώτο πειραματικό τεύχος. Γι’ αυτό τα άρθρα του είναι κυρίως γραμμένα από μέλη του Εργαστηρίου. Το δεύτερο τεύχος, MuseumΕdu 2, «Μουσεία και Εκπαίδευση/Θεωρία, Έρευνα και Πράξη: Προφορική Ιστορία», προβλέπεται να εκδοθεί το φθινόπωρο του 2015, και θα περιλαμβάνει άρθρα ειδικών ερευνητών στον τομέα των Μουσείων και της Εκπαίδευσης, μελών ΔΕΠ και στελεχών μουσείων, από τον διεθνή χώρο.