«ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ» Ανώνυμος Εταιρεία Ζυθοποιίας, Βυνοποιίας και Παγοποιίας / “CHARLES FIX” Brewery, Malt-House and Ice Producing Company Ltd.

Η παρουσία της ζυθοποιίας «Κάρολος Φιξ» στη Θεσσαλονίκη σχετίζεται με το μεγάλο εργοστασιακό συγκρότημα επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, που υπήρξε χώρος επίσκεψης όλων των σχολείων της πόλης. Το εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1892 από τους Αλλατίνι, Μισραχή και Φερνάντεζ ως οινοπνευματοποιία και αργότερα ζυθοποιία. Το 1912, η εταιρεία μετατράπηκε στη «Ζυθοποιείον Όλυμπος Α.Ε.». Το 1909, στην απέναντι πλευρά της οδού 26ης Οκτωβρίου ιδρύθηκε το παγοποιείο της εταιρείας «Γεωργιάδης και Σία», που το 1912 έθεσε σε λειτουργία τη ζυθοποιία «Νάουσα». Το 1920 τα δύο ζυθοποιεία συνενώθηκαν με την επωνυμία «Όλυμπος-Νάουσα Α.Ε.».

Η εταιρεία «Κάρολος Φιξ» συστάθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1927 με 30ετή διάρκεια και έδρα την Αθήνα. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στις 40.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 160.000 μετοχές αξίας 250 δραχμών εκάστη. Σκοπός της ήταν η παραγωγή ζύθου, βύνης, πάγου και ανθρακικού οξέος. Ιδρυτές της εταιρείας με αντίστοιχες συμμετοχές, ήταν η ομόρρυθμος εταιρεία «Υιοί Καρόλου Φιξ» των αδελφών Ιωάννη και Αντωνίου Φιξ, που συνεισέφερε ακίνητη και κινητή περιουσία συνολικής αξίας 25.000.000 δραχμών και κατείχε το 63% των μετοχών, και η ετερόρρυθμος εταιρεία «Γ. Δρακούλης & Σία», που συνεισέφερε ακίνητη και κινητή περιουσία συνολικής αξίας 14.800.000 δραχμών και κατείχε το 37% των μετοχών. Στις 30 Ιανουαρίου 1927, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές, ποσό ίσο με τη συνεισφορά των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της διαλυθείσας εταιρείας «Όλυμπος-Νάουσα Α.Ε.».

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο ήταν 5ετές και απαρτιζόταν από τους: Ι. Φιξ, Γ. Δρακούλη, Α. Φιξ, Έ. Δρακούλη, Ε. Κλωναρίδη, Γ. Γράτσο, Κ. Πλατσούκα, Ι. Σκάσση, Γ. Μουστάκα, Χ. Πράτσικα και Ε. Σκάσση.

Η «Φιξ» διέκοψε τη λειτουργία της τη δεκαετία του ’60. Το κτίριο της ζυθοποιίας «Όλυμπος» υπάρχει έως σήμερα και λειτουργεί ως νυκτερινό κέντρο, ενώ το κτίριο της «Νάουσας» κατεδαφίστηκε.

Απόσπασμα από το βιβλίο: Γιάννης Μέγας, Δημήτρης Τάκας, Μετοχές και Ομόλογα. Μακεδονία-Θεσσαλονίκη 1870-1940, εκδ. Καπόν, Αθήνα 2001.