Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού του μύλου Ματσόπουλου (υποέργο 2), στα Τρίκαλα, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο του 1884 και αναμένεται να παραδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με τη νέα του χρήση, ως μουσείο βιομηχανικών λειτουργιών παραγωγής αλεύρου.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του μύλου Ματσόπουλου, σύμφωνα με τη διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού του δήμου Τρικκαίων, αρχιτέκτονα Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη, ως προς το μέγεθος και την πληρότητα αποτελεί σημαντικό, ίσως και μοναδικό, εναπομείναν δείγμα της κατηγορίας του στο ελληνικό χώρο. Επιπλέον, σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται η σπανιότατη μονάδα υδροκίνησης, στροβίλου μεταβλητών πτερυγίων στο κέλυφος, καθώς και μία ντιζελομηχανή, σπάνια πλέον για τον ελλαδικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ιστορικός μηχανολογικός εξοπλισμός του συγκροτήματος του μύλου Ματσόπουλου ενσωματώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου. Ο αριθμός των μηχανημάτων, ως διακριτές μονάδες. ξεπερνάει τα 60. Από αυτά, τα 20 είναι μεγάλου μεγέθους και βάρους, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται ως μεσαίου μεγέθους. Περισσότερα από τα μισά μηχανήματα του εξοπλισμού αποτελούνται από μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων ακριβείας, σε συνέργεια υψηλής τάξης πολυπλοκότητας μεταξύ τους. Ο εξοπλισμός στο σύνολό του ως αλυσίδα παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί πολύπλοκες και μη γραμμικές διαδοχές φάσεων καθώς και μη προφανείς και μονοδιάστατες μεταβάσεις από το ένα στάδιο της κατεργασίας στο επόμενο.

Η σύνθετη κατασκευή των μηχανημάτων, από μεταλλικά και ξύλινα μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους βρίσκονταν σε κατάσταση προϊούσης φθοράς, είχε καταστήσει τους χειρισμούς, κατά την αποκατάσταση, ιδιαίτερα κρίσιμους με κίνδυνο την πρόκληση περαιτέρω βλαβών σε αυτά.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.306.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έγινε από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες που αφορούν στο υποέργο 7, προϋπολογισμού 474.000 ευρώ. Οι επεμβάσεις που γίνονται στο παρόν έργο αναφέρονται στο κεντρικό κτίριο του μύλου, στα κτίρια του μηχανουργείου και του μηχανοστασίου, στο πλυντήριο-ξηραντήριο, στις πρώην αποθήκες σίτου καθώς και στο μικρό πέτρινο κτίριο της φτερωτής. Κατά μήκος των διαδρόμων επίσκεψης προβλέπονται κατασκευές που θα δημιουργήσουν εκθεσιακές επιφάνειες και «χώρους μέσα στον χώρο», με στόχο τη μουσειολογική ανάδειξη του κτιρίου του μύλου.

Το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου του Αγαθοκλή, γνωστό σήμερα ως μύλος Ματσόπουλου κτίστηκε στα 1884. Ανήκει στα αντιπροσωπευτικά δείγματα κυλινδρόμυλων του 19ου αιώνα όσον αφορά στην κλίμακα, τη διάταξη των λειτουργιών, το σχήμα της κάτοψης, τη διαμόρφωση των όψεων, ακόμα και των μορφολογικών λεπτομερειών. Ο συγκεκριμένος μύλος αξιοποιεί το υδάτινο δυναμικό του σε συνδυασμό πάντοτε με μηχανοκίνηση (ατμοκίνηση στην αρχή, ντιζελοκίνηση από το 1938-39 και ηλεκτροκίνηση αργότερα).

Όπως αναφέρει η κα Βαρδούλη, με την απόδοση στο κοινό του αποκαταστημένου πλέον συγκροτήματος θα πραγματοποιηθεί το όραμα της ανάδειξης ενός σημαντικότατου μνημείου της βιομηχανικής ιστορίας των Τρικάλων και της χρήσης του ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων.