Εκατόν είκοσι οκτώ κράτη-μέρη στη Σύμβαση της UNESCO του 1970 για την παρεμπόδιση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, υιοθέτησαν χθες στο Παρίσι, ομόφωνα, μετά από πρωτοβουλία της Ελλάδας, Διακήρυξη, με την οποία δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να σταματήσει η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικών αγαθών, η οποία έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά και τις καταστροφές που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική πρωτοβουλία υπήρξε καρπός της συνεπούς πολιτικής της χώρας μας στην υπηρεσία της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, αλλά και της πολύ ενεργού παρουσίας της στην UNESCO.

Η εν λόγω Διακήρυξη υπογραμμίζει την πολιτική βούληση των κρατών-μερών στη Σύμβαση της UNESCO να προστατέψουν την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέρη στη Σύμβαση κάνουν έκκληση ώστε όλες οι χώρες να γίνουν μέρη της και οι εθνικές νομοθεσίες να γίνουν αυστηρότερες απέναντι στην παράνομη διακίνηση πολιτιστικών θησαυρών, είτε  προέρχονται από τις πρόσφατες πολιτιστικές εκκαθαρίσεις, είτε από λαθρανασκαφές. Ζητείται επίσης να ενδυναμωθεί η διεθνής συνεργασία και να ενθαρρυνθεί, σε κάθε χώρα, η εγρήγορση  των πολιτών και των ΜΜΕ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υιοθέτηση της Διακήρυξης χαρακτηρίστηκε σαν ένα μεγάλο βήμα για την εφαρμογή της Σύμβασης, η οποία μέχρι το 2012 παρέμενε χωρίς μηχανισμό εφαρμογής.