Γίνε μέλος
Αποστολή με email
Το email σας *
email φίλου *
CAPTCHA *
CAPTCHA Code *
Ανανέωση CAPTCHA
Μήνυμα
* υποχρεωτικά πεδία
Αποστολή
More
Έρευνα - Εκπαίδευση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα προσφερθεί πρακτική άσκηση στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.
- +
Ακούστε
από Archaeology Newsroom

Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου

Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για δεύτερη συνεχή χρονιά θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο καινοτόμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή». Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Η διδασκαλία βασίζεται σε διά ζώσης μαθήματα/συναντήσεις και σε εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Προσφερόμενα μαθήματα: «Πολιτισμικές σχέσεις των λαών της ανατολικής Μεσογείου κατά την Εποχή του Χαλκού», «Κύπρος και Εγγύς Ανατολή», «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά Ι και ΙΙ», «Γραμματειακές πηγές των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο», «Αρχαιολογία της αιγυπτιακής θρησκείας», «Το νόμισμα ως αρχαιολογική μαρτυρία», «Τέχνη και τεχνολογία στις ανακτορικές κοινωνίες της ανατολικής Μεσογείου», «8ος-6ος αι. π.Χ.: η Ελληνοποίηση της Μεσογείου μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία», «Ειδικά ζητήματα νομισματικής παραγωγής Κυπριακών βασιλέων και πόλεων των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων», «Νέες τεχνολογίες στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου: ερευνητικά ζητήματα».

Προσφέρεται, επίσης, πρακτική άσκηση στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα και τις δραστηριότητες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες, αιγυπτολογικά προγράμματα, αρχαιογνωστικές μελέτες, εργαστηριακές ασκήσεις, επιγραφική, μουσειακή πρακτική, κ.ά.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή των αιτήσεων, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος: Μαρία Τσαμούρη, email: [email protected], τηλ.: 6973683784, 22410 99340.

Ιστοσελίδα Προγράμματος