Τα δύο πρώτα έργα που αφορούν στην Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου εντάχθηκαν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου και κατ’ επέκταση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του «Διαζώματος».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης», με προϋπολογισμό 960.000 ευρώ, και «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Γιτάνων Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ.

Με τα έργα αυτά θα αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες βελτίωσης των βασικών υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών των δύο αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι πρώτες ανάγκες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Πολιτιστικής Διαδρομής την άνοιξη του 2016. Αναμένεται σύντομα η ένταξη ανάλογων έργων και για τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, που συναπαρτίζουν την Πολιτιστική Διαδρομή της Ηπείρου, όπως είναι η Αμβρακία, η Κασσώπη και η Νικόπολη.