Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού στους αρχαιολογικούς χώρους της Βούντενης και του Τείχους Δυμαίων προσφέρει τον Μάιο και τον Ιούνιο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου έως και τις 12 Ιουνίου 2015 και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δημοτικού στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης. Τα προγράμματα είναι οργανωμένα σε τρεις θεματικές ενότητες.

1. «Γνωριμία με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό» (Δευτέρα 4, 11, 18, 25 Μαΐου και 8 Ιουνίου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ενότητες. Αρχικά γίνεται γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, τα ταφικά έθιμα και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στον μυκηναϊκό οικισμό. 
Στη συνέχεια οι μαθητές μεταβαίνουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου γίνεται συσχετισμός των στοιχείων που διδάχθηκαν στον χώρο με τα μυκηναϊκά εκθέματα του Μουσείου, διαμορφώνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μυκηναϊκή περίοδο.

2. «Μια ημέρα στο αρχαιολογικό πάρκο της Βούντενης» (Τετάρτη 6, 13, 20, 27 Μαΐου, 3 και 10 Ιουνίου). Οι μαθητές, μέσα από την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, γνωρίζουν τις καθημερινές ασχολίες και τα έθιμα ταφής των «Μυκηναίων της Βούντενης». Παράλληλα, διδάσκονται τη στενή σύνδεση του πολιτισμού των Μυκηναίων με το περιβάλλον και τα στοιχεία της φύσης. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν στη μνήμη τους τα θέματα που διδάχθηκαν.

3. «Αρχαιολόγοι για μια ημέρα» (Παρασκευή 8, 15, 22, 29 Μαΐου, 5 και 12 Ιουνίου). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην Αρχαιολογία. Οι μαθητές, αφού περιηγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο, θα ακούσουν για την επιστήμη της Αρχαιολογίας από τους ίδιους τους αρχαιολόγους. Στη συνέχεια, μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι, θα κληθούν να διενεργήσουν μία μικρή ανασκαφική έρευνα. Αναλαμβάνοντας τους ρόλους των αρχαιολόγων, των έμπειρων εργατοτεχνιτών, των βοηθών, των συντηρητών, των σχεδιαστών και των φυλάκων, τα παιδιά θα μάθουν να συνεργάζονται ως ομάδα για να αποκομίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές θα πραγματοποιούνται και στον αρχαιολογικό χώρο του Τείχους Δυμαίων, την ίδια περίοδο, κάθε Τρίτη. Συγκεκριμένα στις 5, 12, 19, 26 Μαΐου, και 2 και 9 Ιουνίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Γνωριμία με την Ακρόπολη του Τείχους Δυμαίων».

Με την καθοδήγηση των υπεύθυνων αρχαιολόγων, οι μαθητές αρχικά γνωρίζουν την Ακρόπολη του Τείχους Δυμαίων και στη συνέχεια λαμβάνουν μέρος στο εκπαιδευτικό παιχνίδι του «Κρυμμένου Θησαυρού». Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και με τη βοήθεια χάρτη αναζητούν τις «απαντήσεις-κλειδιά», που είναι «κρυμμένα» μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Έτσι, στο τέλος του παιχνιδιού οι μαθητές έχουν σχηματίσει μια πλήρη εικόνα γι’ αυτόν.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 4 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 9.00-13.00. Υπεύθυνοι προγράμματος είναι οι αρχαιολόγοι της Εφορείας:  Κωνσταντίνα Ακτύπη, Μιχάλης Γκαζής, Σοφία Κασκαντίρη και Κωνσταντίνα Σούρα. Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2610 275070 ‐ 2610276143.

Τα προγράμματα στους αρχαιολογικούς χώρους απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού και παρέχονται δωρεάν.