Για τις λατρευτικές πρακτικές που συνόδευαν τις ταφές του νεκροταφείου των ∆ενδρών Αργολίδας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού θα μιλήσει η δρ Ann Louise Schallin, Κύρια Ερευνήτρια του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, στην 5η συνάντηση του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Όπως αναφέρει σχετικά η δρ Schallin: «Σύμφωνα με αρκετούς μελετητές, κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής η κεντρική Αργολίδα αποτέλεσε μία πρώιμη κρατική οντότητα με σαφή ιεραρχία, στην οποία οι Μυκήνες κατείχαν την κορυφαία θέση. Καθώς αυτή η δομή παγιωνόταν, διάφορες πρακτικές, μεταξύ των οποίων και αυτές της ταφικής λατρείας, απηχούν τον ανταγωνισμό και τη διαπραγμάτευση των πολιτικοκοινωνικών θέσεων».

Στην ομιλία θα αναλυθεί μέρος των υλικών μαρτυριών, που συνδέονται με τις ταφικές πρακτικές στα ∆ενδρά και τη γύρω περιοχή, ως συστατικών στοιχείων αυτών των πρακτικών, προκειμένου να προταθεί ένα πιθανό σενάριο για τον τρόπο που οι ταφικές πρακτικές υλοποιήθηκαν στα ∆ενδρά καθώς και για τη θεώρησή τους ως συστατικού μέρους των στρατηγικών νομιμοποίησης ηγετικών ομάδων (ελίτ).

Επιπλέον, σκοπός της ομιλίας είναι να προσδιορίσει διάφορα συστατικά στοιχεία αυτών των ταφικών πρακτικών που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός πολιτικού δικτύου με επίκεντρο τις Μυκήνες.

Η ομιλία, με τίτλο «Ritual and ceremonies at the Mycenaean cemetary at Dendra» («Λατρεία και τελετουργία στο μυκηναϊκό νεκροταφείο των ∆ενδρών»), θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 19.00 στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο Α. Αργυριάδη, Πανεπιστημίου 30).