Συστηματικές ανασκαφές διεξήχθησαν για πρώτη φορά στη θέση Κοίμηση, στη Θηρασία, από τις 11 έως τις 29 Αυγούστου, αφού είχαν προηγηθεί επιφανειακές και γεωφυσικές έρευνες. Στα τέσσερα σκάμματα της ανασκαφής του 2014 αποκαλύφθηκαν τμήματα του πρωτοκυκλαδικού οικισμού, άφθονη κεραμική πρωτοκυκλαδικών και μεσοκυκλαδικών χρόνων, λίθινα εργαλεία και λεπίδες οψιανού.

Ο οικισμός είναι κτισμένος σε βαθμιδωτά άνδηρα που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του λόφου στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο ναός της Κοίμησης. H ανασκαφή θα συνεχιστεί τον επόμενο χρόνο, οπότε θα υπάρξει πληρέστερη εικόνα του οικισμού.

Φορείς της έρευνας είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.  Οι κύριοι συμμετέχοντες ήταν η Ίρις Τζαχίλη (ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης), Κώστας Σμπόνιας (αναπληρωτής καθηγητής Ιονίου), Μάγια Ευσταθίου (ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων) και Κλαίρη Παλυβού (ομότιμη καθηγήτρια τμήματος αρχιτεκτόνων ΑΠΘ). Συμμετείχε επίσης ο γεωλόγος και ηφαιστειολόγος Γ. Βουγιουκαλάκης.

Χορηγοί είναι ο Δήμος Θήρας και ως προς το ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της νήσου  το πρόγραμμα Θαλής του ΑΠΘ με υπεύθυνη την καθ. Κλαίρη Παλυβού (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ).