Περιοδική έκθεση με τίτλο Το χρήμα στη Λετονία: από το Ήλεκτρο στο Ευρώ. Το χρήμα στη Μεσόγειο: από το Τάλαντο στο Ήλεκτρο εγκαινιάζεται την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 19.00 στο Νομισματικό Μουσείο.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Λετονίας, πραγματοποιείται με αφορμή την είσοδο της Λετονίας στο Ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2014, την ανακήρυξη της πρωτεύουσας της χώρας, Ρίγας, σε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2014 και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το α΄ εξάμηνο του 2014.

Η εξέλιξη του νομίσματος στην περιοχή της Λετονίας και της ευρύτερης Βαλτικής διαχρονικά, από την προϊστορική εποχή μέχρι τον 21ο αιώνα, παρουσιάζεται στην ενότητα της έκθεσης που επιμελείται το Μουσείο της Ρίγας, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι μεγάλοι εμπορικοί δρόμοι της Ανατολικής Ευρώπης και η γερμανική, η πολωνική, η σουηδική και η ρωσική πολιτική και οικονομική κυριαρχία στην ιστορία του χρήματος στη Λετονία.

Η προκερματική περίοδος στον Ελλαδικό χώρο και τα πρώτα κερματόμορφα νομίσματα από ήλεκτρο τεκμηριώνονται από την ενότητα που επιμελείται το Νομισματικό Μουσείο. Επίσης, εκτίθενται μετάλλια της Δυναστείας των Ρομανώφ, νομίσματα των οποίων κυκλοφορήσαν ευρύτατα στις επαρχίες της Λετονίας κατά το 18ο αιώνα.

Το γενικό συντονισμό της έκθεσης έχει ο Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου δρ Γεώργιος Κακαβάς. Την επιμέλεια της έκθεσης εκ μέρους του Νομισματικού Μουσείου έχει αναλάβει η ιστορικός-νομισματολόγος Γιόρκα Νικολάου και εκ μέρους του Μουσείου της Ρίγας η επικεφαλής της Νομισματικής Συλλογής Αnda Ozolina και η ερευνήτρια ιστορικός Kristine Ducmane. Το μουσειακό σχεδιασμό της έκθεσης και την εφαρμογή του πραγματοποίησε ο έμπειρος μουσειογράφος Σταμάτης Ζάννος.

Η έκθεση λαμβάνει χώρα στη αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων του Β΄ ορόφου του Ιλίου Μελάθρου και η διάρκειά της θα είναι από τις 27 Ιουνίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2014.