«Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση» είναι ο τίτλος του προγράμματος που θα υλοποιήσει το ΑΠΘ στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει εργαλεία στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Σχολών Καλών Τεχνών, ώστε να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ολόπλευρη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.

Με δεδομένο το πλούσιο και διευρυμένο μουσειακό και μνημειακό τοπίο της χώρας μας και τις προσπάθειες για ουσιαστική αναβάθμιση και καινοτόμα ανανέωση της τυπικής εκπαίδευσης και του Νέου Σχολείου με δράσεις που θα διευρύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες των μαθητών, αλλά και θα προάγουν το έργο των εκπαιδευτικών, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην διδακτική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, ενώ θα προσφέρει νέες επαγγελματικές διεξόδους ή/και επαναπροσανατολισμό ενδιαφερόντων των αποφοίτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα χορηγηθούν: Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Χρόνος υλοποίησης: 3, 4 και 10, 11, 12 Ιουλίου 2014.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 26 Ιουνίου 2014 και μόνο ηλεκτρονικά.

Η επιλογή θα γίνει κατά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ: diaviou.auth.gr ή μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος, Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, (afrobous@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994364, καθώς και με την επιστημονική συνεργάτιδα του Προγράμματος δρα Αρχαιολόγο-Μουσειολόγο, Παρασκευή Νίτσιου (vnitsiou@arch.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-994355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.