«Τα ζώα ως τροφή, κεφάλαιο και σύμβολo: Η συμβολή της ζωοαρχαιολογίας στη διερεύνηση της Κρητικής προϊστορίας» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει η Βαλασία Ισαακίδου στο πλαίσιο του Μινωικού Σεμιναρίου, την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, στις 18.30, στο κτίριο της Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της ανακοίνωσης: «Η συστηματική καταγραφή, ανάλυση και δημοσίευση οστών ζώων από αρχαιολογικά πλαίσια αποτελούν σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στην έρευνα της κρητικής προϊστορίας. Τα αποτελέσματά τους όμως δικαιώνουν τη βεβαιότητα αρκετών ανασκαφέων οι οποίοι, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, άρχισαν να συγκεντρώνουν τέτοια σύνολα παρά την έλλειψη του κατάλληλου μεθοδολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου για την ανάλυσή τους εκείνη την εποχή.

»Σε μία προσπάθεια να εκτιμηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες της σύγχρονης ζωοαρχαιολογικής ανάλυσης, η παρούσα ανακοίνωση αντλεί δεδομένα από την έρευνα της ομιλήτριας σε κρητικά προϊστορικά σύνολα, και κυρίως αυτά της Κνωσού. Ο ρόλος των ανθρώπων στον “εποικισμό” του κρητικού τοπίου με πανίδα θηλαστικών από τις πρώιμες φάσεις της Νεολιθικής, οι προϊστορικές αγροκτηνοτροφικές πρακτικές, οι αλλαγές στην προετοιμασία, το ψήσιμο και την κατανάλωση του κρέατος και των σχετιζόμενων τεχνολογιών και η εκμετάλευση των οστών ως πρώτη ύλη, είναι τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η ανακοίνωση, στοχεύοντας να εξετάσει την εξέλιξη κοινωνικών και οικονομικών δομών από μία διαφορετική οπτική γωνία. Τα συμπεράσματα αυτής της ζωοαρχαιολογικής μελέτης αποτελούν ένα ακόμα παράδειγμα για τη συμβολή της έρευνας της προϊστορικής Κρήτης στην επιστήμη της αρχαιολογίας».

Το σεμινάριο θα γίνει στα ελληνικά.