Ημερίδα με θέμα «Ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος κρατείτω: η τύχη της αρχής της πλειονοψηφίας από τη μετακλασική περίοδο ώς τους νεότερους χρόνους» διοργανώνουν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου.

Στη διάρκεια της ημερίδας διακεκριμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν τις μορφές εμφάνισης της αρχής της πλειονοψηφίας στην ελληνιστική εποχή, τον ρωμαϊκό κόσμο, τη βυζαντινή περίοδο, τη μεσαιωνική Δύση, καθώς και στις ελληνικές κοινότητες υπό οθωμανική κυριαρχία έως και τον 18ο αιώνα, σε σύγκριση με τη λειτουργία της στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 (ώρα έναρξης 10.00), στην αίθουσα της Γερουσίας (κτίριο της Βουλής των Ελλήνων) και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γ. Πιτσάκη, ο οποίος χρημάτισε επί σειρά ετών πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής και πρόεδρος, ώς το θάνατό του, της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, καθηγητής Παύλος Σούρλας, και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου, Δημήτρης Αποστολόπουλος, ομότιμος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Ομιλητές: Κώστας Μπουραζέλης: «Η σαγήνη της ομοφωνίας και η ανθεκτικότητα της μειοψηφίας: από την ιστορία της δημοκρατίας στις πόλεις του ελληνιστικού κόσμου», Μαρία Γιούνη: «Η ψηφοφορία ως αναίρεση της δημοκρατίας: το παράδειγμα των ρωμαϊκών comitia», Αθηνά Δημοπούλου: «Πλειονοψηφία και δικαιοσύνη στην αρχαία Ρώμη», Σπύρος Τρωιανός: «Η έννοια της πλειονοψηφίας στη Βυζαντινή νομική γραμματεία», Ανδρέας Γκουτζιουκώστας: «Τα συλλογικά όργανα της Βυζαντινής αυλής», Ευάγγελος Χρυσός: «Η αρχή της πλειονοψηφίας στις συνόδους», Ελευθερία Παπαγιάννη: «Περί πολυμελών δικαστηρίων: παρατηρήσεις με βάση μια υπόθεση του 1196», Αναστασία Κοντογιαννοπούλου: «Συλλογική οργάνωση στις βυζαντινές πόλεις (13ος-15ος αιώνας)», Μιχαήλ Βέλλας: «senior pars-major pars. Εκφάνσεις της αρχής της πλειοψηφίας στο δυτικό μεσαίωνα», Χαράλαμπος Γάσπαρης: «Η αρχή της πλειοψηφίας στο βενετικό διοικητικό σύστημα κατά τον ύστερο μεσαίωνα», Ελένη Σακελλαρίου: «Εκπροσώπηση και πλειοψηφία στα πρώιμα κοινοβούλια της Δύσης», Τόνια Κιουσοπούλου: «Κ΄ εκάμνασιν το παρλαμά κ’ επαίρναν την Βουλήν τους: περιπτώσεις συμβουλίων τον 13ο και 14ο αιώνα», Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος: «Πράττειν τα κοινά τη συναινέσει των ενδημούντων αρχιερέων: η ανάγκη της συλλογικότητας σε περιβάλλον απολυταρχίας (15ος-18ος αιώνας», Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη: «Η λειτουργία των Ελληνικών Κοινοτήτων στην Οθωμανική Κυριαρχία: η λήψη των αποφάσεων», Φίλιππος Βασιλόγιαννης: «γνήσια συλλογικότητα σε ένα ρωμαϊκό κόσμο; Η αποφατική κρίση του Εγέλου και μια καντιανή ανταπάντηση».

Η είσοδος είναι ελεύθερη με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.