Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, Ελλάδος Έπαινος – Δέκα Κείμενα, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2014, 204 σελ.

ISBN 978-960-2043-26-4

Τα κείμενα που συγκεντρώνονται στον παρόντα τόμο στοχεύουν –το καθένα με τον τρόπο του– σε μια θεώρηση, δηλαδή στην κριτική παρατήρηση και τον έλεγχο διαφόρων πτυχών της ιστορίας και της πολιτισμικής ζωής της νεότερης Ελλάδας.

Η θεώρηση ενός εθνικού συνόλου αναπόφευκτα οδηγεί και στην εξιχνίαση του «τρόπου», δηλαδή της ιδιοσυγκρασίας, των ανθρώπινων μονάδων που το απαρτίζουν. Έτσι, το ευρύτερο αντικείμενο έρευνας μπορεί να οριστεί ως «Ελλάδος Θεώρησις και Ελλήνων Επίσκεψις». «Επίσκεψις» βέβαια με την έννοια της εξέτασης, της έρευνας.

Η θεώρηση και επίσκεψη οδηγούν στον τίτλο του πονήματος: Ελλάδος Έπαινος. Έπαινος της πατρίδας του ανθρώπου κατ’ εξοχήν, του ανθρώπου σε όλες τις φάσεις της ηθικής εξέλιξης και των πλέον ακραίων αντιθέσεων των ανθρώπινων πραγμάτων.

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται είτε άμεσα από τον συγγραφέα, είτε έμμεσα, με την παρουσίαση του έργου και της σκέψης Ελλήνων αλλά και Γερμανών, συγγραφέων και καλλιτεχνών που κατέθεσαν τη συμβολή τους για μια ελληνογνωσία. Ο τόμος κλείνει με μια αποτίμηση της ακτινοβολίας του πνεύματος ενός στοχαστή που δίδαξε και μίλησε με κύρος για πράγματα καίρια και δικά μας, για πράγματα ελληνικά.

Η παρούσα συλλογή δοκιμίων θέτει ως στόχο της την προαγωγή της αυτογνωσίας – προσωπικής, αλλά και συλλογικής.

(Από το Δελτίο Τύπου)