Το Αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης είναι και πάλι διαθέσιμο σε όλους στην ιστοσελίδα www.hprt-archives.gr. Μέσα από χιλιάδες ψηφιοποιημένα τεκμήρια ευρείας θεματολογίας, το Αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης καταγράφει την ιστορία και την εξέλιξη του Μέσου από τα πρώτα βήματά του στα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι και σήμερα.

Στην ιστοσελίδα του Αρχείου, ο χρήστης και ο ιστορικός ερευνητής μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους με ένα «κλικ» την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, με τεκμηριωμένες εκπομπές, ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ κ.ά., πολύτιμα ηχητικά τεκμήρια από το αρχείο της ραδιοφωνίας, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τα Αρχεία Πουλίδη και Σαρρηκώστα, που καταγράφουν τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Σε ανοιχτό αρχείο cvs, θα διατίθεται το σύνολο των μεταδεδομένων (metadata) που αφορούν σε περίπου 450.000 τεκμήρια του αρχείου Ειδήσεων και των ταινιοθηκών τηλεόρασης και ραδιοφώνου.

Επίσης, μέσα από το www.hprt-archives.gr είναι διαθέσιμη η εκπαιδευτική εφαρμογή «Το Αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης πάει… σχολείο», στο οποίο έχουν αντιστοιχηθεί οπτικοακουστικά αρχειακά τεκμήρια με σχολικά βιβλία, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρηστικά μαθησιακά εργαλεία, σχετικά με συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ξεκίνησε πιλοτικά από την ΕΡΤ με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους) μέσω του Μέτρου 1.3 (Προσκλήσεις 65, 172) του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ.

Η αξία αυτού του έργου είναι ανεκτίμητη, καθώς το οπτικοακουστικό αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης περιέχει περίπου το 70% του συνόλου του ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.