Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα BSUDRA – «Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity» («Μαύρη Θάλασσα – Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα») που αποβλέπει στη συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιστημονικών, πολιτιστικών και διοικητικών οργάνων για την προστασία και την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς μέσω κοινών δράσεων.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου επικοινωνίας με έμφαση κυρίως στην προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των ρωμαϊκών αρχαιοτήτων και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Ελλάδας, ως γέφυρας που ενώνει το Αιγαίο και τον Εύξεινο Πόντο. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εκτός της Ελλάδας, είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Τουρκία και η Ρουμανία που είναι επικεφαλής του προγράμματος.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θα φιλοξενηθούν οι εταίροι του προγράμματος από την 21η έως και την 23η Ιανουαρίου 2014. Στην εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, στις 9.30 π.μ. στην αίθουσα «Μ. Ανδρόνικος», θα μετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και αντιπροσωπείες των εταίρων, που εκπροσωπούν όλες τις συμμετέχουσες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Η εναρκτήρια εκδήλωση (9:30-10:45) θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Joint Operational Programme «BLACK SEA 2007-2013» και εθνικούς πόρους και συντονίζεται για την Ελλάδα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το ρόλο των συνεργαζόμενων φορέων έχουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και η Αlpha MENTOR, ως εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Στόχος του έργου είναι: η δημιουργία ενός δικτύου έρευνας του πολιτισμού και των διοικητικών θεσμών για τη μακροχρόνια προώθηση και ανταλλαγή επιστημονικών και πολιτιστικών αξιών στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας· η ενσωμάτωση και από κοινού προώθηση της κινητής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, χρονολογημένη στη ρωμαϊκή εποχή, στις περιοχές γύρω από τη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας· και η ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα των τοπικών κοινωνιών και αρχών που σχετίζονται με την αναγκαιότητα της προστασίας, της διατήρησης και την αποτίμηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Η καινοτομία και η σημασία του έργου συνίσταται στο γεγονός ότι ιδρύματα που συμμετέχουν στους τομείς της έρευνας, της διατήρησης και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς αναγνωρίζουν την ανάγκη και τη σημασία της γνώσης της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, ως βάση για την προώθηση και ενσωμάτωση σημαντικών αξιών, σε μια κοινή δράση, για τη γνώση και την αξιοποίηση της ρωμαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του πολιτιστικού τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (2013-2015) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

– Περιοδεύουσα έκθεση posters με θέμα «Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός – Μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα», με κοινό πολύγλωσσο κατάλογο.

– Βάση δεδομένων «Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας».

– CD για την προώθηση της ρωμαϊκής αρχαιολογικής κληρονομιάς για το θέμα «Ρωμαϊκή Διαδρομές στη Μαύρη Θάλασσα».

– Ιστοσελίδα για την προώθηση του έργου.

– 7 δραστηριότητες ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών (εργαστήρια), στις 7 συμμετέχουσες χώρες της Μαύρης Θάλασσας

–  Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για φοιτητές και νέους με εξειδίκευση στη Μαύρη Θάλασσα.

– Τελικό συμπόσιο με θέμα «Η ρωμαϊκή κληρονομιά στη Μαύρη Θάλασσα» στην Κωνσταντινούπολη από 5 έως 7 Μαΐου 2015 και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο για την δημιουργία του «Κέντρου για Αρχαιολογικές Σπουδές της Ρωμαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (CeRAHeS).

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση της Επιστημονικής Ομάδας και Συντονισμού του παραπάνω έργου, που έχει κύριο στόχο να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο την κοινή έκθεση «Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός – Μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα» αλλά και να συντονίσει όλα τα τρέχοντα ζητήματα του έργου. Σημειώνεται ότι η έκθεση αυτή θα ανοίξει τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 4 Νοεμβρίου του 2014.