Αύξηση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 5,7%, καθώς και αύξηση των εισπράξεων κατά 13,2% σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στους αρχαιολογικούς χώρους όπου εμφανίζεται αύξηση των επισκεπτών κατά 14,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 17,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2013 σημειώθηκε αύξηση 15,5% στους επισκέπτες των μουσείων και ομοίως αύξηση 12,7% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Οι αριθμοί των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους κατά το ίδιο χρονικό διάστημα του 2013 εμφανίζουν αύξηση κατά 23,3% ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 17,5% εμφανίζεται και στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στα μουσεία τον Σεπτέμβριο τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (56,9%) και ακολουθούν το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας (39%) και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με 18%.

Τον ίδιο μήνα, στους αρχαιολογικούς χώρους, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Αρχαία Κόρινθο (27,2%) και ακολουθούν ο Μυστράς (26%) και η αρχαία Κάμειρος (24,9%).