Την αναμόρφωση της ιστοσελίδας «Χρονικά των Ανασκαφών Online» ανακοίνωσαν η Γαλλική Σχολή Αθηνών και η Βρετανική Σχολή Αθηνών. Η νέα εκδοχή της ιστοσελίδας συνδυάζει νέες λειτουργίες με μια πιο απλή και ευχάριστη πλοήγηση.

Ως εργαλείο πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο, η αρχική σελίδα παρουσιάζει μια επιλογή των πρόσφατων αρχαιολογικών εργασιών, η οποία ανανεώνεται διαρκώς, καθώς και τα τελευταία δελτία που αναρτά στο διαδίκτυο ή συμπληρώνει η συντακτική ομάδα των Χρονικών.

Για μια πιο σύνθετη αναζήτηση, τρεις διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης επιτρέπουν στο εξής στους χρήστες να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων, η οποία ενημερώνεται διαρκώς χάρη στην αποδελτίωση των βασικότερων αρχαιολογικών δημοσιεύσεων:

– Η λεπτομερής αναζήτηση επιτρέπει τον συνδυασμό εισαγωγής διαφορετικών κριτηρίων (περιοχή, τοπωνύμιο, εποχή, λέξη-κλειδί, κ.ά.) αλλά και την πραγματοποίηση ελεύθερης αναζήτησης στο σύνολο της βάσης δεδομένων.

– Η «προβολή εικόνων» επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο γραφικό και φωτογραφικό υλικό των Χρονικών.

– Η χαρτογραφική αναζήτηση εμφανίζει πάνω στον χάρτη της Ελλάδας την τοποθεσία των αρχαιολογικών εργασιών που αντιστοιχούν στην κάθε αναζήτηση.

Μπορείτε να λάβετε γνώση αυτών των εξελίξεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.chronique.efa.gr