Ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «e-Learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)» προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κυριότερα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την αρχαιολογία, την ανθρωπολογία, την αστρονομία, την ιστορία της αστρονομίας, τη γεωδαισία, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επιστημονική έρευνα και αποσκοπεί στην αφομοίωσή τους από τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα σύστημα διδασκαλίας και εφαρμογών στηριζόμενο, κυρίως, στην on line αλληλεπίδραση εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική.

Περιγραφή προγράμματος

Η αρχαιοαστρονομία είναι διεθνώς καθιερωμένος διεπιστημονικός κλάδος που προέρχεται από τα επιστημονικά πεδία της αρχαιολογίας, ιστορίας, ιστορίας της αστρονομίας, αστρονομίας, γεωδαισίας και τοπογραφίας. Αφορά την επίδραση των αστρονομικών γνώσεων στους αρχαίους πολιτισμούς. Προβληματιζόμενοι οι αρχαίοι λαοί με τον προσδιορισμό του χρόνου και την κατασκευή ενός ημερολογίου που να εναρμονίζεται με τα εποχιακά φαινόμενα, ξεκίνησαν παρατηρήσεις ατενίζοντας τον έναστρο ουρανό. Το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κινήσεων του ηλίου, της σελήνης και των λαμπερών αστεριών και αστερισμών, που με τον ευφάνταστο νου τους προσέδωσαν μορφές ζώων και μυθικών ανθρώπων, χρησιμοποιήθηκε σε κάθε δραστηριότητα του καθημερινού τους βίου: στον προσανατολισμό των ναών και ιερών τους σε ουράνια σώματα που εξεικόνιζαν με τη λατρεία στον παντοδύναμο θεό τους, την επιλογή της εποχής για εξερευνήσεις ή/και εμπόριο διά θαλάσσης ή ξηράς, για την καλλιέργεια, σπορά και συγκομιδή καρπών, ακόμη και ως οιωνοί για εκτέλεση πράξεων ή πρόβλεψη έκβασης επιχειρήσεων.

Μεταξύ των «εργαλείων» στις μαθησιακές δραστηριότητες περιλαμβάνονται αστρονομικά λογισμικά (δηλαδή προγραμμάτων απεικόνισης αρχαίου ουρανού και υπολογισμού αστρονομικών παραμέτρων), βάσεις δεδομένων, Google Earth, GIS. Το πρόγραμμα θα είναι προσιτό σε πολλούς κλάδους των ανθρωπιστικών σπουδών και θετικών επιστημών. Οι μαθησιακές διαδικασίες με φροντιστηριακά μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις έχουν διπλό όφελος: της επιστημονικής κατάρτισης στο πρωτότυπο επιστημονικό πεδίο και της εκμάθησης λογισμικών και άλλων ψηφιακών «εργαλείων», ώστε στο τέλος να εξασφαλίζεται η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διδακτικές Ενότητες/μαθήματα: 1. Εισαγωγή στην Αρχαιοαστρονομία – Εκμάθηση βασικών ψηφιακών προγραμμάτων. 2. Η Αρχαιοαστρονομία ανά τον κόσμο – Εκμάθηση εξειδικευμένων ψηφιακών εφαρμογών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στο χώρο της αρχαιολογίας και της ιστορίας των επιστημών, σε επαγγελματικές ομάδες αρχαιολόγων, ιστορικών, ξεναγών, αστρονόμων, φυσικών, μαθηματικών και άλλων κλάδων των αρχαιογνωστικών και θετικών επιστημών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένα θέματα αρχαιολογίας και αστρονομίας και να αυξήσουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα διδάσκουν επιφανείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων με ειδίκευση στα σχετικά αντικείμενα.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Ιωάννης Λυριτζής (Καθηγητής Αρχαιομετρίας, Τμ. Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Υπεύθυνοι Διδακτικών Ενοτήτων και διδάσκοντες: Ιωάννης Λυριτζής Ιωάννης, Ευστράτιος Θεοδοσίου (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ), Αιμιλία Μπάνου (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Μαρία Παπαθανασίου (Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ), Ξενοφών Μουσάς (Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ), Ιωάννης Χατζόπουλος (Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και Γεράσιμος Αρτελάρης (Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Πληροφορίες

Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 – Κυριακή 6 Απριλίου 2014.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=48931&menu=general

Πληροφορίες για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Ιωάννης Λυριτζής, τηλ.: 22410 99320, email: liritzis@rhodes.aegean.gr και Αρτελάρης Γεράσιμος, τηλ.: 6979865321, email: artelaris@rhodes.aegean.gr

Πληροφορίες για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99424-6, e-mail: e-epimorfosi@aegean.gr

Δικτυακός τόπος: e-epimorfosi.aegean.gr