Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της φθοράς του αγάλματος του Θ. Κολοκοτρώνη και της μαρμάρινης βάσης του, (έργο του γλύπτη Λ. Σώχου), στο Ναύπλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την εβδομάδα αμέσως μετά το Δεκαπενταύγουστο κλιμάκιο αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου πραγματοποίησε αυτοψία στο Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο και διευθέτησε ορισμένες από τις βασικές τεχνικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να αρχίσουν οι σχετικές εργασίες.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος συντήρησης και αποκατάστασης έχει ήδη εξασφαλιστεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έχει καθοριστεί από τους ειδικούς στους τέσσερις μήνες.

Όπως προβλέπεται από το νόμο, η μελέτη συντήρησης-αποκατάστασης θα υποβληθεί προς έγκριση στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στις αρχές Σεπτεμβρίου.