Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Παναγίδης, Kύπρος και Γεωλογία: Επιστήμη – Περιβάλλον – Πολιτισμός, έκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 2013, 376 σελ.

ISBN: 978-9963-42-940-0

Το βιβλίο περιγράφει και παρουσιάζει με πανοραμικές φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου καθώς και τις γεωλογικές διεργασίες οι οποίες δημιούργησαν ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες μικροκλιματολογικές συνθήκες, γόνιμα εδάφη, καλυμμένα με πυκνά δάση και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε υδατικούς και ορυκτούς πόρους καθώς και υδρογονάνθρακες. Όλα αυτά μαζί με τη γεωγραφική θέση του νησιού στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αποτέλεσαν τη βάση της δέκα χιλιάδων χρόνων ιστορίας, τέχνης και πολιτισμού.

Το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στους γεωεπιστήμονες αλλά και σε πολλούς άλλους επιστήμονες όπως ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωπόνους, μεταλλειολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, υδρολόγους, γιατρούς για την εξέλιξη της ιατρικής και της φαρμακολογίας στην Κύπρο, δασκάλους, καθηγητές Μέσης Παιδείας και Πανεπιστημίων για σκοπούς διδασκαλίας μαθητών και φοιτητών και γενικά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να γνωρίσει την Κύπρο.