Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τομογραφική τεκμηρίωση στο χρόνο και στο χώρο των αρχαιολογικών ανασκαφών με τη χρήση “τομογραφίας” με ανάλυση από μικρόμετρο μέχρι μέτρο για εξειδικευμένη έρευνα και εκπαιδευτικούς σκοπούς ευρέος κοινού», που υλοποιείται μέσω της Δράσης «Συνεργασία 2011» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σεμέλη Πινγιάτογλου, καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει 4 άτομα, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:

α. Αρχαιολόγος (1)

Διάρκεια: Έως τις 30-6-2015 με πιθανότητα παράτασης

Καταληκτική ημερομηνία: 05/07/2013

Σχετικά έγγραφα: http://rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/4642?ReturnToPage=1&PageSize=10

β. Αρχαιολόγοι (3)

Διάρκεια: Έως τις 30-6-2015 με πιθανότητα παράτασης

Καταληκτική ημερομηνία: 08/07/2013

Σχετικά έγγραφα: http://rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/4655?ReturnToPage=1&PageSize=10

Πληροφορίες: 2310- 997211