«Τα μουσεία μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας και είναι απολύτως σημαντικό να προσεγγίζουν όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες πολιτών προσφέροντάς τους δράσεις που θα τους προσεγγίζουν, θα τους κάνουν να πιστέψουν ότι… “αξίζει τον κόπο”».

Επιμελήτρια και Επικεφαλής Εκπαίδευσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας, αναπληρώτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Cultural Policy and Art History στο University College στο Δουβλίνο, πρώην Πρόεδρος στο Irish Museums Association, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο National College of Art and Design του University of Limeric και μέλος σε μία σειρά από διεθνείς οργανώσεις και επιτροπές για τα μουσεία, η Μαρί Μπερκ (Marie Bourke) ήταν προσκεκλημένη για μια μοναδική διάλεξη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης με θέμα «Κύριες Τάσεις στα Ευρωπαϊκά Μουσεία του 21ου αιώνα» (Key Trends in European Museums of the 21st Century).

Στη διάλεξή της η Μαρί Μπερκ αναφέρθηκε αναλυτικά στα «πρέπει» της επανοργάνωσης των σύγχρονων μουσείων με στόχο τη συνέχεια ύπαρξής τους και την εξασφάλιση νέων «γοητευμένων» επισκεπτών και «μετόχων» στις δράσεις τους.

Η Ιρλανδή μουσειολόγος μίλησε αναλυτικά για την αναγκαιότητα αναβάθμισης των ιστοσελίδων και της ηλεκτρονικής προσέγγισης επισκεπτών (χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, «γοητευτικές», φιλικές και εύκολα προσβάσιμες ιστοσελίδες κ.ά.), «άνοιγμα» και προσέγγιση όλων των ηλικιακών κατηγοριών επισκεπτών (γονείς και παιδιά με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων προσέγγισης, μεγαλύτερων που ενδιαφέρονται για την ιστορική-κοινωνιολογική-επιστημονική τεκμηρίωση των εκθεμάτων κ.ά.).

«Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση, τα μουσεία θα πρέπει να διοικούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και ο σχεδιασμός θα πρέπει να αφορά όλα τα πεδία δράσης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλή διαχείριση σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα και να υπάρχουν επαρκή οικονομικά αποθέματα», τόνισε η κ. Μπερκ ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην αναγκαιότητα αξιοποίησης των ήδη υπαρχουσών κτιριακών υποδομών των παλαιότερων μουσείων, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτά –σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς εκθεσιακούς χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες– , στην προώθηση του θεσμού των εθελοντών («καθώς αυτοί αποτελούν τα μελλοντικά στελέχη των μουσείων», όπως είπε), στη συνεργασία επιμελητών, εκπαιδευτών και συντηρητών με τον Τύπο και τις υπηρεσίες μάρκετινγκ για την «καλή και αποτελεσματική» προώθηση και γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό των δραστηριοτήτων των μουσείων.

Έρευνες που επικαλέστηκε η Ιρλανδή μουσειολόγος έχουν δείξει πως οι επισκέπτες θέλουν περισσότερα και πιο ευέλικτα προγράμματα και δραστηριότητες στα μουσεία, ευέλικτα ωράρια λειτουργίας και «περιεκτικά» μουσεία για όλες τις ηλικίες, αλλά και προσωπικές ξεναγήσεις (ανά ομάδες δια ζώσης ή και απόλυτα «προσωπικά» με πληροφορίες που θα επιλέγονται συνολικά ή αποσπασματικά μέσω διαδικτύου από τους ηλεκτρονικούς επισκέπτες).