Στο Κατάρ μεταφέρεται από τις 28 Μαρτίου η έκθεση «Ολυμπιακοί Αγώνες – Παρελθόν και Παρόν», που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο από τον Αύγουστο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2013.

Η έκθεση χωρίζεται σε δύο ενότητες, εκ των οποίων η μία, με τίτλο «Ολυμπία – Μύθος, Λατρεία, Αγώνες» αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί διεθνώς για την Αρχαία Ολυμπία.

Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων και Αθλημάτων του Κατάρ από τις 28 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου 2013, περιλαμβάνει και μία δεύτερη ενότητα υπό τον τίτλο «Olympics: Values – Competitions – Mega Events», αφιερωμένη στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Qatar Museums Authority.

Η ενότητα «Ολυμπία-Μύθος, Λατρεία, Αγώνες» περιλαμβάνει περισσότερα από 600 εκθέματα από μεγάλα μουσεία της Ελλάδας και της Ευρώπης, ανάμεσά τους ευρήματα των πρόσφατων ανασκαφών της Ολυμπίας που δεν έχουν παρουσιαστεί ως τώρα στο κοινό. Διαρθρώνεται γύρω από τρεις θεματικούς άξονες:

1. «Ολυμπία, το ελληνικό ιερό». Παρουσιάζεται, μέσω των εκθεμάτων από το ιερό της Ολυμπίας και την ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας, η ιστορία του ιερού της Ολυμπίας. Παράλληλα, γίνεται σύνδεση με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας αλλά και άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Η έκθεση φιλοδοξεί να καταστήσει σαφή το σημαντικό ρόλο που έπαιζε το ιερό της Ολυμπίας στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας.

2. «Οι έρευνες στην Ολυμπία». Παρουσιάζεται η ιστορία της έρευνας από τις πρώτες έρευνες των Γάλλων ως τη μεγάλη ανασκαφή του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου το 1875. Επίσης θα παρουσιαστούν οι νέες ανασκαφικές μέθοδοι και η συνδρομή της τεχνολογίας και άλλων επιστημών στη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών.

3. «Οι Αγώνες». Στο τελευταίο τμήμα της έκθεσης παρουσιάζεται ο αθλητισμός ως βασικό στοιχείο του τρόπου ζωής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τονίζεται το ιδανικό του σωματικά γυμνασμένου άνδρα που επιδεικνύει την περικαλλή γυμνότητά του. Παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα είδη αθλημάτων και η διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων. Στο μέρος αυτό της έκθεσης αναδεικνύεται ο ρόλος της αρχαιότητας και η προσπάθεια αναγέννησης του αθλητισμού με την αρχαία του έννοια. Τονίζονται, επίσης, οι αξίες και τα ιδανικά των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην έκθεση συμμετέχουν μεταξύ άλλων τα εξής μουσεία και συλλογές: Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Antikensammlung Berlin, Staatliche Kunstsammlung, Albertinum Dresden, Musei Vaticani, Galleria dei Candelabri Roma, Museo Nazionale Romano, Staatliche Antikensammlungen München.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης που είναι αφιερωμένο στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν από το 1896», «Τα πρώτα χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων», «Χρονολόγιο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων», «Ολυμπιακοί Αγώνες, ένα μεγάλο γεγονός: οι περιπτώσεις των αγώνων του Βερολίνου το 1936 και της Αθήνας το 2004», «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο», «Το Κατάρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες», «Οι Αθλητές-Πρωταγωνιστές των Αγώνων».

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστας Τζαβάρας, την Τετάρτη 27 Μαρτίου.