Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους αρχαιολογικούς κύκλους της χώρας μας η πρόθεση των υπευθύνων της Γ.Γ. Πολιτισμού να καταργήσει τμήματα που αφορούν δημόσιες σχέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και τεκμηρίωση από τα ελληνικά δημόσια μουσεία.

Σύμφωνα με προσχέδιο οργανόγραμματος που απεστάλη από την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ. Πολιτισμού στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ) για τα μουσεία Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Βυζαντινού Πολιτισμού, Επιγραφικό-Νομισματικό, Αρχαιολογικό Ηρακλείου, Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας και Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, τα μέχρι τώρα υπάρχοντα τμήματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικά προγράμματα και τεκμηρίωση καθώς και εκείνα που αφορούν στις δημόσιες σχέσεις είναι απόντα. Αντίθετα, εκτός από τα τμήματα που σχετίζονται με συλλογές, παραμένει εκείνο της Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης. Για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προτείνεται και η συγχώνευση του Τμήματος της Συλλογής Χαλκών με εκείνο της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας. Πρέπει να ειπωθεί ότι στην κατάρτιση του προτεινόμενου οργανογράμματος, οι εργαζόμενοι στα μουσεία αρχαιολόγοι όχι μόνο δεν συνηγόρησαν αλλά ούτε και συμμετείχαν καθώς η συμμετοχή τους δεν ζητήθηκε.

Άγνωστο παραμένει το κατά πόσο υπάρχει πρόβλεψη να αναληφθούν οι εκπαιδευτικές και δημόσιες δράσεις των μουσείων από τις διοικήσεις ή από τα τμήματα των συλλογών απευθείας. Γεγονός είναι επίσης ότι υπάρχει έντονη ανησυχία ότι δρομολογείται η ανάληψη των καθηκόντων των καταργηθέντων τμημάτων από ιδιωτικές εταιρείες, τουλάχιστον σε κάποια μουσεία.

Μέχρι στιγμής, η παραπάνω πρόταση βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα που ωθούν τους εργαζόμενους στα μουσεία στην συνεχιζόμενη απεργία τους ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, «το τελικό σχέδιο που θα εισαχθεί στο Κυβερνητικό Συμβούλιο για έγκριση, θα διαμορφωθεί από το ΥΔΜΗΔ και την αρμόδια επιτροπή στην οποία συμμετέχει και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».