Από την Τετάρτη 20 Μαρτίου ως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα τελετών του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ) η 26η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η οργάνωση της εικοστής έκτης Συνάντησης γίνεται όπως κάθε χρόνο σε συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος της Συνάντησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τρέχοντος ανασκαφικού και ερευνητικού έργου. Τα θέματα, επομένως, θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, ενώ για τις συνεχιζόμενες ανασκαφές ή άλλα έργα (αναστηλωτικά, αρχαιομετρικά, συντήρησης, προγράμματα ερευνητικά ή δημοσίευσης υλικού κ.λπ.) προτείνεται να παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα πολλών ετών μαζί.

Κάθε ερευνητής έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής και το πολύ και μίας δεύτερης σε συνεργασία.

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι αυστηρά 15 λεπτά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν το αργότερο ως τις 20 Φεβρουαρίου 2013, γραπτά ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανδρόνικου 6, τ. κ. 54621, υπόψη Π. Αδάμ-Βελένη (fax 2310/861306, info.amth@culture.gr).