Πρωτότυπες αρχαιολογικές μελέτες Ελλήνων επιστημόνων που… «θρέπτουν» τους ρέκτες της γνώσης για την ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας συγκέντρωσε και εκδίδει, σε έναν ογκώδη δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) τόμο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ο 750 σελίδων τόμος, με τίτλο «Θρεπτήρια. Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία», περιλαμβάνει 25 πρωτότυπες μελέτες με παράλληλη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες συντάχθηκαν από Έλληνες επιστήμονες προερχόμενους από το ΑΠΘ, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Οι μελέτες φωτίζουν μέσα από νέες ή παλαιότερες γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Μακεδόνων από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα και αρθρώνονται σε επτά θεματικές ενότητες που αφορούν στη δημόσια και ιδιωτική αρχιτεκτονική, την πλαστική, την κεραμική, τη ζωγραφική και τη μικροτεχνία, τα δημόσια ιερά, την οργάνωση των νεκροταφείων και τις ταφικές πρακτικές, τους πολιτικούς θεσμούς και την ανθρωπωνυμία των αρχαίων Μακεδόνων.

Η επιμέλεια του τόμου έγινε από τον καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και ακαδημαϊκό, Μιχάλη Τιβέριο, τον καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Παντελή Νίγδελη, και τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη.

Στο εξώφυλλο του ογκώδους μελετήματος παρουσιάζεται μια εκπληκτικά καλά διατηρημένη «αφίσα»-πρόσκληση εποχής (του 3ου μ.Χ. αιώνα) στην οποία οι διοργανωτές καλούν τους φιλάθλους σε μονομαχικούς αγώνες. Η μαρμάρινη εγχάρακτη και επιζωγραφισμένη «αφίσα» εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης όπου χρησιμοποιούνταν σε δεύτερη χρήση ως …υλικό δαπέδου.