Ημερίδα με θέμα «Αναβαθμίζοντας λειτουργίες και υπηρεσίες: Δράσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος», διοργάνωσαν η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΑΙΘΠΑ στην αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστας Τζαβάρας τόνισε πως «οι νέες τεχνολογίες οι οποίες, όπως κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει, επικρατούν στον τομέα της επικοινωνίας, μας προσφέρουν πολύ μεγάλες δυνατότητες στην κατεύθυνση της προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς» και πρόσθεσε πως πλέον όλοι οι επισκέπτες των Μουσείων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, μπορούν να διαπιστώσουν τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό.

Ο κ. Τζαβάρας ανέφερε ότι «το Υπουργείο έχει αξιοποιήσει με ζήλο και σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης» και επεσήμανε πως «στα προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο εσωτερικό της Ε.Ε. με αντικείμενο τον Πολιτισμό, κυρίαρχη θέση θα έχει η σχέση του πολιτισμού με την επικοινωνία και την οικονομία». Μάλιστα χαρακτήρισε το πρόγραμμα που ξεκινάει το 2014 με τίτλο «Δημιουργική Ευρώπη» ιδιαίτερα φιλόδοξο και τόνισε πως στόχος του είναι να καταστήσει τον πολιτισμό καταλύτη και να αναδείξει τα οικονομικά οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας στον πολιτισμό.

Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη παρουσίασε συνολικά τις ψηφιακές δράσεις πολιτισμού στο ΕΣΠΑ. Στην ομιλία της ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στον τομέα της Πληροφορικής συμβάλλει καθοριστικά στον στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, που αφορά στη διοικητική αναδιοργάνωση, την ορθολογική διαχείριση των πόρων, τη διαφάνεια στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη». Παράλληλα τόνισε πως «οι εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας και του Διαδικτύου στην Παιδεία και τον Πολιτισμό ανοίγουν νέους δρόμους και προσφέρουν δυνατότητες πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά και στη γνώση» και πρόσθεσε «η στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών δεν περιορίστηκε στο επίπεδο της θεωρίας και του σχεδιασμού, αλλά υλοποιείται ήδη με τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες θεσμικές και αναπτυξιακές δυνατότητες».

Επισήμανε επίσης ότι: «Ο μεγάλος μορφικός πλούτος της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτεί ποικίλους τρόπους προσέγγισης και χειρισμού, διαφοροποιεί τις επιμέρους ανάγκες και προτεραιότητες, οδηγεί στην αξιοποίηση και εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων και εργαλείων ψηφιοποίησης, διαχείρισης και προβολής του υλικού. Ταυτόχρονα, η διαφοροποίηση των χρήσεων και των εκάστοτε αποδεκτών του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, σε συνδυασμό με τις πολλαπλές και μη εύκολα ελέγξιμες δυνατότητες αναπαραγωγής και διάχυσής του στο διαδίκτυο, δημιουργούν σημαντικές νέες προκλήσεις ως προς τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ταυτότητας του ψηφιακού πολιτιστικού αγαθού. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατά το ταξίδι του μέσα στο Διαδίκτυο, το ψηφιακό υλικό μπορεί εύκολα να αποκοπεί από το νοηματικό πλαίσιο που το σηματοδοτεί και που αποτελεί τη βάση για την ερμηνεία και την κατανόησή του. Εν προκειμένω, η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού εξετάζει όλες τις συνιστώσες των πολυεπίπεδων και σύνθετων ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εγείρει ο συνεχής εμπλουτισμός και η διάχυση του ψηφιακού αποθέματος της χώρας».