Ο χειρόγραφος Επίσημος Κώδικας της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήτης κατά τα μέσα του 19ου αιώνα δωρήθηκε πρόσφατα στην Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών από την κυρία Αθηνά Μπουρλώτου.

Ο Κώδικας αποτελείται από 70 αριθμημένες σελίδες και περιλαμβάνει περισσότερα από 40 έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 1831-1870. Μεταξύ αυτών, πράξεις εκλογείς αρχιερέων, αλληλογραφία μεταξύ Κρητικής Εκκλησίας και Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, διοριστήρια έγγραφα ιερέων και πρακτικά συνεδριάσεων.

Ο Κώδικας είχε παρουσιαστεί στο Γ’ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυμνο 1971) από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεόδωρο Τζεδάκη, του οποίου χειρόγραφες σημειώσεις και παραπομπές εντοπίζονται σε διάφορες σελίδες του.

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης έγινε αποδέκτης μιας ακόμη αξιόλογης δωρεάς. Ο κ. Γιώργος Φουκάκης δώρισε τέσσερις πρωτότυπους χάρτες εποχής που απεικονίζουν την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα καθώς και ένα φύλλο της γαλλικής εφημερίδας Le Petit Journal με ημερομηνία 26 Ιουλίου 1896.