Μείωση των επισκεπτών των μουσείων σε ποσοστό 11,7%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 20,3% σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, όπως προκύπτει από την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους επίσης παρατηρείται μείωση των επισκεπτών κατά 1,1% και μείωση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Συνολικά κατά το επτάμηνο του 2012 παρατηρείται μείωση 4% στους επισκέπτες των μουσείων και μείωση 23,4% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αντίθετα εμφανίζεται αύξηση κατά 5,3% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων αλλά μείωση 20,4% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.