Ένα Σεμινάριο σχετικά με την τρέχουσα υλοποίηση σιδηροδρομικών δικτύων και γραμμών μετρό σε πόλεις όπως η Ρώμη, η Νάπολη, το Μιλάνο, η Αθήνα, η Αλεξάνδρεια και η Κωνσταντινούπολη, καθώς επίσης και για τον διάλογο πάνω σε αυτό το θέμα μεταξύ αρχιτεκτόνων και αρχαιολόγων, δημόσιων φορέων και κατασκευαστικών εταιρειών θα πραγματοποηθεί στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών (Πατησίων 47), την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012.

Η αρχαιολογική κληρονομιά που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια αυτών των ανασκαφών, οι επιλογές και οι πολιτικές συντήρησης και αποκατάστασης αυτών των μαρτυριών, η ανάγκη των μεγάλων πόλεων να επιλύσουν τα προβλήματα μετακίνησης του πληθυσμού, θέτουν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και πάνω στα οποία είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ένας διάλογος και ανταλλαγή απόψεων.

Οι διάφορες εμπειρίες, από το πρώτο δίκτυο μετρό της Ρώμης ως την πρόσφατη περίπτωση της Κωνσταντινούπολης, έχουν πράγματι συμβάλει έτσι ώστε να ωριμάσει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης μιας εποικοδομητικής συζήτησης όπου οι διάφοροι τομείς και επιστημονικές εξειδικεύσεις να μπορούν να βρουν μια κοινή γλώσσα, με στόχο την επίλυση των αναγκών για κινητικότητα και μεταφορές στις μεγάλες μητροπόλεις, χωρίς να παραβλέπεται αυτό που είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας: η αποκατάσταση και αξιοποίηση της ιστορικής και αρχαιολογικής μνήμης των πόλεων. Η περίπτωση της Αθήνας και των πρόσφατων έργων για τις γραμμές του μετρό, αποτελεί χωρίς αμφιβολία παράδειγμα προς εξέταση και αποτίμηση.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί θα παρουσιάσουν τις περιπτώσεις του Μιλάνου, της Νάπολης, της Ρώμης, της Αθήνας, της Αλεξάνδρειας και της Κωνσταντινούπολης, ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους σε αυτόν το ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα.

Το Σεμινάριο διοργανώνουν η Σχολή Αρχιτεκτόνων και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχεδιασμού σε Αρχαιολογικό Περιβάλλον του Πανεπιστημίου Roma Tre και το International Center for Architectural Design and Archaeology ICADA, που ασχολούνται με ζητήματα σχετικά με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε αρχαιολογικό περιβάλλον, μαζί με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής.

Συμμετέχουν: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο του Μιλάνου, Ιταλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, Αττικό Μετρό, Εφορεία Αρχιτεκτονικών Μνημείων Νάπολης και Περιφέρειας, Εφορεία Αρχαιοτήτων της Νάπολης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.