«Ανακτορική και Μετανακτορική Θήβα. Μια ματιά μέσα από την ανασκαφή του αρχείου των πινακίδων Γραμμικής Β στην οδό Πελοπίδου» είναι ο τίτλος της ομιλίας που θα δώσει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Β’ ΕΚΠΑ, δρ Ελένη Ανδρίκου, στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Όπως θα αναφέρει στην ομιλία της η κα Ανδρίκου «Η μυκηναϊκή ακρόπολη των Θηβών, η Καδμεία, έντονα φορτισμένη από το μύθο, αναζητεί την έξοδό της στο φως κάτω από τη νεότερη πόλη. Σημαντικοί αρχαιολόγοι ανέσκαψαν στη Θήβα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. και εξής και αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και εντυπωσιακά κινητά ευρήματα. Οι ανασκαφές αυτές διεξήχθησαν με αφορμή την εκτέλεση ιδιωτικών και δημοτικών τεχνικών έργων με συνέπεια η αποκαλυπτόμενη εικόνα να είναι ασυνεχής. Η αποσπασματικότητά της επιτείνεται από το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους τα ευρήματα δεν έχουν μελετηθεί και δημοσιευθεί.

»Αναπόφευκτα, η σύνθεση των αποτελεσμάτων με σκοπό την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων τόσο για τη Μυκηναϊκή, όσο και για την Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού, συνοδεύεται από αβεβαιότητα και αμφιβολίες, οι οποίες θα είχαν αρθεί κατά μεγάλο μέρος εάν το ήδη ανασκαμμένο υλικό ήταν γνωστό. Ειδικά όσον αφορά στη μυκηναϊκή πόλη, τα προβλήματα αφορούν σε καίρια ζητήματα, όπως, ενδεικτικά, πότε ιδρύθηκε, πότε καταστράφηκε, ποια έκταση είχαν οι διαπιστούμενες σε διάφορες θέσεις καταστροφές και ποια η επίπτωσή τους, ποια η έκταση και η οργάνωση του ανακτορικού συγκροτήματος, ποια η έκταση και η οργάνωση του οικισμού γύρω από αυτό, ποια η σχέση μεταξύ ανακτόρου και οικισμού.

»Το μυκηναϊκό ανάκτορο, η οικία του Κάδμου, όπως ονομάσθηκε, τοποθετείται στο κέντρο της πόλης. Ωστόσο, σημαντικοί χώροι ανακτορικού χαρακτήρα, όπως αρχεία πινακίδων Γραμμικής Β γραφής και εργαστήρια παραγωγής πολυτελών αντικειμένων, αποκαλύφθηκαν γύρω από αυτό σε ικανή απόσταση».

Αντικείμενο της παρούσας ομιλίας αποτελεί μια τέτοια «περιφερειακή» θέση, στην οποία βρέθηκε αρχείο πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής (ανασκαφή Β. Αραβαντινού 1993-4). Έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση της κεραμικής, η οποία αποδεικνύει τη συνέχιση της κατοίκησης από τα ανακτορικά στα μετανακτορικά χρόνια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το πρώτο γνωστό οικιστικό σύνολο της μετανακτορικής περιόδου, η ύπαρξη της οποίας τεκμηριωνόταν μόνον από ευρήματα των θαλαμωτών τάφων στο λόφο Κολωνάκι.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 (ώρα 19.00), στο Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη του Κεντρικού Kτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Οργανωτική Επιτροπή Μυκηναϊκού Σεμιναρίου: Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη.